Fr

ASSOCIATIONS

Digitale sector presenteert position paper over analytics cookies

Woensdag 13 Januari 2021

Digitale sector presenteert position paper over analytics cookiesACC, BAM, Becommerce, Cube, Feweb, SafeShops.be, UBA en UMA – de vakverenigingen die zowat de hele digitale sector van België vertegenwoordigen - legden vandaag collectief hun bezorgdheid voor aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit over de wijze waarop tegenwoordig in online omgevingen voorafgaande expliciete toestemming gevraagd moet worden voor het plaatsen van analytics cookies.

Dat deden ze op basis van een uitgebreid onderbouwde position paper die tot stand kwam met de hulp van advocatenkantoor Sirius Legal. Daarin stellen de auteurs dat het gebruik van statistische of analytische cookies op websites en zeker op webshops is economisch, praktisch en technisch noodzakelijk is. Tot eind 2019 heeft de Belgische overheid steeds -al dan niet stilzwijgend- aanvaard dat voor het plaatsen van statistische of analytische cookies een soft opt-in of impliciete toestemming voldoende was.

Sedert enige maanden communiceerde de Gegevensbeschermingsautoriteit herhaaldelijk dat een actieve en voorafgaande, vrije toestemming altijd vereist is voorafgaand aan het plaatsen van statistische of analytische cookies. De e-commerce en online marketingsector dreigt hierdoor zeer grote economische schade te lijden en ondergaat hierdoor een aanzienlijk concurrentienadeel in vergelijking met websites en webshops uit onze buurlanden, waar de wetgeving soepeler is.

Recente technologische ontwikkelingen hebben bovendien tot gevolg dat bedrijven dreigen te kiezen voor alternatieven voor het gebruik van klassieke analytische of statistische cookies die veel minder transparant zijn en die veel minder respect hebben voor de rechten van de betrokkenen.

Om die reden dringt een soepelere interpretatie op korte termijn en een aanpassing van de regelgeving op Europees of desnoods op Belgisch niveau op middellange termijn zich op. “De ganse sector is bijzonder begaan met online privacy en verwelkomt de transparantie die verplichte cookie opt-ins met zich meebrengen als het gaat om gegevensverzameling voor marketingdoeleinden. Hij heeft echter op de grote urgentie aangedrongen bij de GBA, en zal dit in een volgende fase doen bij de bevoegde minister, om voor België een soortgelijke uitzondering te voorzien als deze die in Frankrijk, Nederland en Duitsland al bestaat voor strikt analytische doeleinden. Goede analytics data laten immers toe om betere diensten en producten, onder betere voorwaarden en met betere prijzen aan te bieden aan precies die consument.”

Ontdek de volledige position paper hier.

Archief / ASSOCIATIONS