Fr


Close

BRANDS

Spelregels, door Fred Dorsimont (Behaven)

Donderdag 17 December 2020

Spelregels, door Fred Dorsimont (Behaven)

Voor de regering is de gezondheidscrisis ook een uitdaging op het vlak van communicatie. Absolute precisie is de beste troef om het juiste gedrag te doen respecteren.
 
Voor elk van ons is de ontvangst van een boodschap rond gezondheidsrisico's een zeer sociaal proces. We evalueren de informatie, delen ze met onze omgeving en formuleren tot slot onze eigen interpretatie van het risico. Dat doen we terwijl we overspoeld worden door nieuwsberichten, het ene al tegenstrijdiger dan het andere.
 
Te midden van deze kakofonie is het net iets moeilijker om de juiste informatie te identificeren. En het is essentieel dat de regering haar rol als gids blijft opnemen, door ons te herinneren aan wat we precies moeten doen. We geven een voorbeeld en tegenvoorbeeld van de Britse regering.
 
Aan het begin van de eerste lockdown lanceerden Boris en zijn team de campagne 'Blijf thuis. Bescherm de NHS. Red levens.' Dat was een zeer duidelijk boodschap met betrekking tot het verwachte gedrag:
- Blijf thuis - gedrag
- Bescherm de NHS: de reden (NHS : National Health Service)
- Red levens - het resultaat
 
Eind maart vond 90% van de Britten dit heldere communicatie en was het percentage mensen dat het gedrag onderschreef gestegen van 50 naar 79%.
 
Bij het begin van de versoepeling in mei wordt de boodschap herwerkt tot 'Blijf alert. Beheers het virus. Red levens.'. Die boodschap krijgt veel kritiek, meer bepaald vanwege het gebrek aan duidelijkheid betreffende het precieze gedrag dat verwacht wordt. Alert blijven is een cognitieve toestand die vatbaar is voor interpretatie. En wat moet er precies worden verstaan onder 'het virus beheersen'?
 
Uit een enquête in oktober blijkt dat meer dan 30% van het Britse publiek niet zeker weet de te volgen regels te begrijpen. Met alle gevolgen voor de gezondheid van dien.
 
Uit deze mislukking kunnen we lessen trekken, ook voor de Belgische regering. Meer bepaald voor initiatieven zoals de recente '1 team van 11 miljoen' campagne. Die trok weliswaar perfect de emotionele kaart, maar had veel verder kunnen gaan in de herinnering aan het gewenste gedrag.
 
Enkele weken geleden publiceerde het onafhankelijke wetenschappelijk comité dat samenwerkt met Boris Johnson zijn aanbevelingen voor een 'reset' van de communicatie rond Covid-19, met de precisering:
- "Dat de boodschap nauwkeurig moet zijn, meer bepaald wat de uit te voeren handelingen betreft"
- "Dat de boodschap niet vatbaar mag zijn voor ironie en interpretatie"
- "Dat hij in de praktijk moet kunnen worden gebracht, wat belangrijk is dan memorabel te zijn". 

In de huidige kakofonie en in het licht van de tegennatuurlijke situatie die we meemaken, is het herhalen van het gewenste gedrag essentieel om jet virus te overwinnen. Als we het voetbal als metafoor gebruiken, is de rol van Alexander De Croo in de eerste plaats ons aan de spelregels te herinneren.

Archief / BRANDS