Fr
Close

MEDIA

Europa lost zijn ontwerpen voor de DSA en DMA

Donderdag 17 December 2020

De Europese Commissie presenteerde zijn twee richtlijnontwerpen die de regels voor de grote digitale spelers moeten reguleren, de Digital Services Act (DSA) en de Digital Markets Act (DMA). Het eerste moet de platformen responsabiliseren, meer bepaald inzake het modereren van hun content. Het tweede streeft naar een betere sanctionering van de oneerlijke praktijken van ‘systeemplatformen’. Daarmee worden de platformen bedoeld die een omzet van meer dan 6,5 miljard dollar in de EU halen of die een beurswaarde van meer dan 65 miljard dollar vertegenwoordigen. Dit zijn de voornaamste maatregelen waarnaar in de teksten wordt verwezen.
 
In het kader van de DSA zullen de sociale media verplicht worden te bewijzen dat ze geen “concrete kennis” hebben van illegale content op hun sites. Ze zullen ook moeten aantonen dat ze “snel gehandeld” hebben  om deze content te verwijderen. Elke contentverwijdering moet aan de auteur gemeld worden; die moet de beslissing kunnen betwisten. Gebruikers die illegale content signaleren, moeten op de hoogte worden gebracht van het gevolg dat aan hun verzoek wordt gegeven. Hetzelfde principe geldt voor targeted advertising: surfers moeten in staat zijn te begrijpen waarom ze getarget worden. Elke lidstaat moet een instantie aanduiden die zal instaan voor de regulering van de sociale netwerken. Tot slot zijn marketplaces verplicht de identiteit van hun verkopers te controleren.
 
De DMA richt zich tot de zogenaamde ‘structurerende’ platformen (Google, Apple, Facebook, Amazon, Samsung, Microsoft, Booking.com, Alibaba, TikTok, Snapchat…) die hun diensten niet meer kunnen bevoordelen op hun toestellen of zoekmotoren. Is ook niet meer toegelaten: de gegevens van hun professionele klanten exploiteren, de desinstallatie van bepaalde apps blokkeren en een internaut de toegang tot een dienst belemmeren als hij geen account heeft binnen het ecosysteem van het bedrijf. Bij het niet naleven van deze verplichtingen kunnen boetes tot 6% van de omzet geheven worden. De Europese regulator heeft zelfs het recht de dienst in Europa te verbieden.
 
De Europese Unie hoopt deze ontwerpen goed te keuren tijdens het eerste semester van 2022.

Archief / MEDIA