Fr
Close

CREATIONS

DDB Paris neemt spitsvondige maatregelen voor Monoprix

Maandag 23 November 2020

Blijkbaar zitten onze Franse buren in hetzelfde schuitje wat betreft de gezondheidsmaatregelen die soms tegenstrijdig of te belachelijk voor woorden zijn. De nieuwste campagne van DDB Paris voor Monoprix is er het bewijs van.

De retailer die bekendstaat om de woordspelingen op zijn verpakkingen en zijn eigenzinnige toon, verspreidt sinds enkele dagen gevatte boodschappen in zijn winkels die alluderen op de strikte beperkingen waarvan velen het nut in vraag stellen.

Zo is er de affiche 'Les vêtements pour enfants jusqu'à 3 ans sont à nouveau essentiels. Les autres sont priés d'arrêter de grandir' (De kledij voor kinderen tot 3 jaar is opnieuw essentieel. De anderen worden verzocht te stoppen met groeien').

Een ander voorbeeld is deze boodschap: 'Une commission venant de conclure que l'eau, ça mouille, nous avons finalement le droit de vendre des parapluies' (Een commissie komt tot de conclusie dat water nat maakt. We hebben opnieuw het recht om paraplu's te verkopen').

De creaties worden volop gedeeld en becommentarieerd op de sociale media, voornamelijk op Twitter.

Archief / CREATIONS