Fr


Close

MEDIA

Trust me, door Griet Byl (MM)

Zondag 18 Oktober 2020

Trust me, door Griet Byl (MM)

In Nederland verscheen vorige week een bijzonder interessant onderzoek dat NRC Media voerde samen met onderzoeksbureau DVJ Insights met de bedoeling inzicht te verkrijgen in het verband tussen vertrouwen in een nieuwsmerk enerzijds en mediaconsumptie en leesmoment anderzijds. Daarbij werd ook specifiek gekeken naar de impact van dat vertrouwen op de commerciële uitingen in de kranten.

Volgens de resultaten van de studie heeft vertrouwen in een nieuwsmerk een sterk positief effect op de merkprestaties van de advertenties die het bevat. “Respondenten die een hoge score toekenden aan de betrouwbaarheid van het eigen nieuwsmerk, gaven veel vaker aan de gemeten advertentie te hebben gezien, wisten spontaan en geholpen beter aan te geven welk merk het betrof en ook de score op overdracht van de boodschap was hoger bij deze groep”, aldus het onderzoek. "Bovendien profiteren advertenties in een vertrouwd nieuwsmerk van een interessant halo-effect: het vertrouwen in het nieuwsmerk is met name overdraagbaar op het adverterende merk, waardoor het adverterende merk positiever wordt geëvalueerd."

Deze bevindingen zijn misschien niet erg verrassend, maar wel bijzonder relevant, nu vertrouwen even schaars en dus gegeerd wordt als aandacht. We leven immers in tijden van nepnieuws dat zich massaler en sneller verspreidt dan feiten. Dat bewustzijn groeit trouwens bij de gemiddelde nieuwsconsumenten die kritischer kijken naar hun nieuwsbronnen en vaker teruggrijpen naar journalistieke vaste waarden die ze vertrouwen.

Als we de NP Touchpoints Efficiency Barometer die in januari gevoerd werd door AQRate mogen geloven, is de pers daar een van. Zo denkt 74% van de respondenten dat Belgische mediacontent geproduceerd door echte journalisten helpt om een duidelijk beeld van de actualiteit te krijgen. 57% van de Belgen beschouwt kranten en hun websites als een baken voor kwaliteitsnieuws.

Dat verklaart wellicht mede de double digit groei van de dagbladpers in zijn geheel die blijkt uit de laatste CIM NRS, ook al mogen we dan niet vergelijken met de voorgaande jaren, zoals Bernard Cools die de TC Pers voorzit terecht benadrukt. En misschien wil Google wel een graantje meepikken van datzelfde lokale vertrouwen met de lancering van zijn News Showcase. Dat is een nieuw product waarmee de internetgigant plaatselijke persuitgevers wil vergoeden voor hun content die via dat nieuwe platform gepubliceerd zal worden. Hoewel dat ook vooral een poging van de internetgigant kan zijn om komende perikelen inzake naburig recht op te vangen.

Archief / MEDIA