Fr


Close

TRAINING&BOOKS

Wavemaker presenteert zijn Smart Cities Academy

Maandag 12 Oktober 2020

Wavemaker presenteert zijn Smart Cities Academy

Na de Voice Academy in 2019 en de B-Academy dit jaar buigt Wavemaker Belgium zich in 2021 over de Smart Cities, met de oprichting van de eerste academie rond het onderwerp. Thierry Brynaert, de CEO van het mediabureau: “We hebben een programma samengesteld dat zowel gericht is op het inzicht in alle aspecten van de ontwikkelingen van ‘Smart Cities’ als op een grondige kennis van de mogelijkheden op ons vakgebied van media- en communicatie toepassingen.”
 
De dragende kracht achter dit project, waarvan men mag verwachten dat het een zekere impact zal hebben op het ecosysteem binnen onze markt, is Gaëlle Daoust, de huidige chief digital officer van Wavemaker België. Zij zal ons laten kennis maken met alle dimensies van de ontwikkeling van slimme steden.
 
De eerste Smart Apero Urbain van 29 september bood een introductie tot deze Academy. De teams van Wavemaker en de geïnteresseerde klanten waren uitgenodigd om een online inspirerende videoconferentie bij te wonen door Pieter Ballon, hoogleraar aan de VUB en IMEC. Deze consultant voor de federale overheid over dit hot topic, is ook de auteur van het boek ‘Smart Cities, hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt’ (Uitgeverij Lannoo, 2016).
 
Vervolgens gaf Gaëlle Daoust een uitgebreide presentatie met goed geïllustreerde antwoorden op het wat, hoe en waarom van ‘Smart Cities’. Ze definieerde eerst de contouren van dit nieuwe studiedomein. Het gaat in essentie over stedelijke gebieden die nieuwe technologieën inzetten als facilitator, met het oog op duurzame evolutie van hun leefwereld, in overleg met alle belanghebbenden zoals eigen burgers, overheden, lokale ondernemingen of nog grote en kleine niet-gouvernementele organisaties.
 
Het meest sprekende voorbeeld is Songdo in Zuid-Korea, een gloednieuwe stad die met de meest moderne technologieën geconcipieerd en uitgebouwd is door privé-investeerders, met de meest gevorderde diensten van data-uitwisselingen en een wereldwijd vermaard systeem van automatische afvalcollectie en verwerking. In Europa en Noord-Amerika rijzen zulke nieuwe steden niet uit de grond. Hier wordt geïnvesteerd in technologieën om de bestaande grote en kleine steden slimmer te maken en zo de levenskwaliteit van hun bewoners te verbeteren. Wenen noemt zichzelf bijvoorbeeld de meest leefbare stad in Europa: met 40% van de trajecten die worden verzorgd door het openbaar vervoer, een duurzame afvalbeheersing door een hoog recyclagepercentage, een maximale waterzuivering in combinatie met de positie van wereldleider inzake ‘passive housing’ in woonsten met laag energieverbruik. Andere sprekende voorbeelden zijn Barcelona, Stockholm en Helsinki.
 
Al deze steden tonen aan dat de verwerving en de connectiviteit van data centraal staan in alle ontwikkelingen van alle innoverende projecten en daar liggen natuurlijk de kansen voor communicatiespecialisten en media-adviesbureaus. De ontwikkeling van de hypergeconnecteerde steden heeft een impact op een heleboel aspecten in onze levenssfeer.
 
Daoust onderscheidt 12 domeinen die positief beïnvloed worden door de voortschrijding van de innoverende technologieën. Slimme steden wijzigen uiteraard onze manier van samenwonen op het gebied van demografie, innovatie en modernisering, urbanisatie, gebruik van beperkte middelen, mobiliteit en investering in infrastructuren. Een aantal andere studiedomeinen houden rechtstreeks verband met stedelijke agglomeraties zoals geluidsoverlast, levensstijlen en de vraag naar flexibiliteit, de gedeelde beschikbare middelen, immigratie en luchtkwaliteit (smog).
 
Voor elk van deze domeinen worden er specifieke expertises ontwikkeld, die allemaal samen een soort van ‘roadmap’ vormen in het stappenplan naar de steden van de toekomst. Centraal in deze ontwikkelingen staan natuurlijk de burgers. Er wordt een beroep gedaan op hun participatie, zowel passief in de datacollectie als actief door het geven van feedback en de deelname in de beslissingsprocessen. Hier liggen de grootste uitdagingen voor de experten in de nabije toekomst. Er moet een wettelijk kader gecreëerd worden voor de datavergaring met garantie voor de private levenssfeer. Belangrijker nog zijn de innovaties in nieuwe communicatievormen tussen individuen en tussen objecten om de processen naar de ‘smart communities’ efficiënt en democratisch te laten verlopen met respect voor alle betrokken partijen.
 
Tot slot is er vraag naar het verband met ons vakgebied met alle deze ontwikkelingen. Er liggen hier duidelijk opportuniteiten voor de mediaspecialisten: binnen de slimme steden ontstaan er immers meerdere performante nieuwe ‘touchpoints’ die mediastrategen ten dienste van de adverteerders kunnen stellen, op basis van hun gevorderde kennis van de consumenten en hun expertise in de analyses van data. Dat is alvast een goede reden om de komende maanden aandacht te schenken aan alle expertises die onderricht zullen worden in de ‘Smart Cities Academy’ van Wavemaker.

Archief / TRAINING&BOOKS