Fr
Close

BRANDS

AG slaapt op beide oren met Egérie

Dinsdag 6 Oktober 2020

AG slaapt op beide oren met Egérie

Volgens een studie van Egérie Research voor AG denkt 26% van de Belgische gezinnen sinds de Covid-19 crisis meer aan de dood dan voor de pandemie. Daarnaast is een derde van de bevolking bang om een naaste te verliezen als gevolg van de crisis. 

Uit het onderzoek blijkt ook een paradox die verbazing opwekt: 85% van de mensen vindt het belangrijk om hun partner en/of kinderen te beschermen, 6% gelooft een duidelijk beeld te hebben van de impact van een overlijden, maar slechts 22% gelooft dat een overlijden een negatieve impact heeft op hun levensstandaard. “Volgens ons is dit zelfs nog een onderschatting, die waarschijnlijk te wijten is aan een gebrek aan informatie erover of interesse in het onderwerp, of aan andere zorgen op korte termijn. Vandaar vinden we het nodig om als verzekeraar te reageren en te sensibiliseren”, aldus Stefan Junqué, head of marketing life bij AG.

Hij vervolgt: “Zich verzekeren tegen de financiële gevolgen van je overlijden voor je naasten is nog geen reflex in België. Momenteel heeft 10% van de Belgen een levensverzekering afgesloten, terwijl bijna 40% overtuigd is van het nut en de noodzaak ervan. 

De cijfers bevestigen de nood om de Belgen te sensibiliseren rond het onderwerp en de impact die het kan hebben op de familie. Daarom lanceert AG, in samenwerking met Touch Agency voor de creatie en EVO voor de digitale strategie, een online sensibiliseringscampagne met als slogan ‘We moeten eens praten!’.

De eerste doelstelling van de campagne is een dialoog tot stand brengen in de families, met AG in de rol van katalysator, om zo mensen bewust te maken van de noodzaak om over dit delicate onderwerp te praten. In een tweede fase is het doel mensen aanmoedigen om een levensverzekering af te sluiten bij AG. 
 

Archief / BRANDS