Fr
Close

INTELLIGENCE

Een nieuwe studie van Public Impact onderstreept de veerkracht van de eventsector

Zondag 4 Oktober 2020

 Een nieuwe studie van Public Impact onderstreept de veerkracht van de eventsector

Een nieuwe bevraging van de eventsector, uitgevoerd door expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) op vraag van Toerisme Vlaanderen, EventFlanders, Experience Magazine, FMiV en de Alliantie van Belgische Event Federaties toont aan dat de sector zich momenteel geleidelijk heruitvindt door creatief te innoveren, ondanks een nieuwe golf van ontslagen en een onzeker jaar 2021.

Zo is 20% van de 258 ondervraagde bedrijven – 16% bij de organisatoren en 24% bij de toeleveranciers – volop bezig met een bedrijfsherstructurering. Die bedrijven lenen hun personeel uit aan bedrijven uit andere sectoren. Bijna evenveel bedrijven zetten hun expertise nu in andere domeinen in. 

De studie toont ook aan dat de bedrijven hun activiteiten creatief aan het hervormen zijn: meer dan de helft van de organisatoren zet momenteel digitale of hybride events op (53%). Een even grote groep (54%) is nieuwe types events aan het ontwikkelen. Ook heel wat toeleveranciers springen op die trein, respectievelijk 21 en 34%. “Het is duidelijk dat de sector ook in haar donkerste dagen haar veerkracht toont en creatief blijft bouwen aan de toekomst”, aldus de auteurs van het rapport. 

Voorts heeft 20% van de eventbedrijven de afgelopen drie maanden mensen moeten ontslaan en de helft van de organisaties verwacht nog personeel te moeten ontslaan voor het einde van het jaar. Die afvloeiing van personeel zagen we ook al voor de zomer. Daarnaast heeft een kwart van de organisatoren en een derde van de toeleveranciers mensen moeten zien vertrekken naar sectoren met meer jobzekerheid. 
 
De Belgische eventorganisatoren voorspelen een omzetverlies van maar liefst 80% in 2020 ten opzichte van 2019. Die voorspellingen liggen dus een stuk hoger dan bij de bevragingen eind maart (52%) en in juni (68%). 70% verklaart dat de steunmaatregelen van de overheden onvoldoende zijn. 
 

Archief / INTELLIGENCE