Fr


Close

INTELLIGENCE

UMA Benchmark Digital, volume 2: het sterk stijgende marktaandeel van digital in een dalende markt

Maandag 5 Oktober 2020

UMA Benchmark Digital, volume 2: het sterk stijgende marktaandeel van digital in een dalende markt

Voor de tweede publicatie van de Benchmark van digitale investeringen heeft de UMA de stijging van de marktaandelen van digitale kanalen binnen de netto media-investeringen berekend en dit voor de eerste twee kwartalen van het jaar.

Ten opzichte van de eerste golf biedt het onderzoek enkele grote verbeteringen. De volledige vertrouwelijkheid van de gegevens die geleverd werden door de UMA-leden werd behouden door de verzameling en aggregatie ervan aan Fidelius toe te vertrouwen en aldus zorgde de UMA eerst en vooral voor een grotere granulariteit van de gegevens door middel van een meting per kwartaal. 

De meting wordt ook verrijkt door nieuwe bijdragers: de digitale bureaus AdSomeNoise, Blue2Purple en Pivott. De field breidt zich dus uit buiten de UMA om aldus te streven naar een optimale representativiteit. De vereniging maakt van de gelegenheid ook gebruik om de uitnodiging aan andere spelers om zich aan te sluiten bij de meting nogmaals te herhalen. 

Ter herinnering, de benchmark 2019 maakte gewag van een marktaandeel van 25% voor digital. Vandaag wordt het aandeel berekend op 29,6% voor het eerste semester van 2020, rekening houdend met de verandering van de vermelde field. Weet ook, zoals de UMA onderlijnt, dat de totale markt van media-investeringen met 37% daalde in netto-investeringen in het tweede kwartaal (versus het eerste). 

De tabel hieronder kwam tot stand op basis van declaraties per kwartaal van de netto media-investeringen, exclusief technische kosten en vergoedingen, door de UMA-leden en de drie vermelde bureaus. Elk bureau heeft een tabel ingevuld die de vijftien economische groepen
zoals gedefinieerd door Nielsen herneemt, waarbij de totale investeringen van adverteerders en merken in die groepen voor vijf digitale kanalen worden gerapporteerd: Paid Social, SEA, Display, Online Video en Other Digital.

De opsplitsing per kwartaal maakt het mogelijk de vele significante ontwikkelingen voor en tijdens de lockdown te analyseren. We zien bijvoorbeeld dat het aandeel in digital in het tweede kwartaal is gestegen met 16% (4,6% punten) en uitkwam op 32,4% van de totale markt. We zien ook de sectoren die een overinvestering in digital hebben gedaan tijdens deze periode, met vaak aanwijzingen van stijgingspercentages van twee cijfers (gezondheid en beauty, retail en transport, enz.). 
Wat betreft de volgende tabel, ze geeft de evolutie van de machtsverhoudingen van de verschillende digitale kanalen aan.
"De meting van digitale investeringen werd nog nooit zo hard gemist en nog nooit zijn zo veel spelers uit onze industrie geobsedeerd geweest om er een betrouwbaar antwoord op te geven... Eindelijk", aldus François Chaudoir, UMA-voorzitter en CEO van Space. 

"Het initiatief van de UBA en enkele sleuteladverteerders is zonder twijfel een geweldig idee, een nuttige aanvulling op wat we vandaag presenteren en wat het resultaat is van zes maanden hard labeur door de UMA-leden. Is het een perfecte meting? Neen. Is ze geloofwaardig en serieus? Zonder enige twijfel", besluit François Chaudoir die nog aangeeft beter te willen doen bij een volgende meting en dit op het vlak van granulariteit en representativiteit. 

Archief / INTELLIGENCE