Fr
Close

MEDIA

RTL Belgium ziet af van Franstalige steun maar niet van zijn Luxemburgse vlag

Vrijdag 18 September 2020

RTL Belgium ziet af van Franstalige steun maar niet van zijn Luxemburgse vlag

In een persbericht laat RTL Belgium weten dat het afziet van de financiële steun die het zou krijgen van de Franstalige Gemeenschap. Reden: "Sinds augustus zouden de tekenen van een economische heropleving een van de redenen voor het principeakkoord doen verdwijnen". Daarmee verwijst de groep naar het verlies van 30 miljoen euro, waarvan sprake was in juni, toen RTL en de Franstalige regering het eens waren over de noodzaak om een pluralistische berichtgeving te vrijwaren via staatssteun voor de privézender die ter goedkeuring voorgelegd zou worden aan Europa.
 
"In tegenstelling tot de voorspellingen lijkt de dramatische financiële situatie van RTL niet aan te houden", aldus RTL Belgium, hoewel het Belgische filiaal van RTL Group het eerste semester afsloot met een inkomstendaling van 26% tot 66 miljoen euro.
 
Daarom besloot de raad van bestuur van RTL Belgium dus uiteindelijk om af te zien van de steun van de Franstalige regering en van het hele project. In ruil voor de steun had RTL er zich toe verbonden om een sterke en onafhankelijke redactie te behouden, net zoals zijn journaal om 13u en om 19u, alsook zijn zondagse debatprogramma. Er waren ook gesprekken aangeknoopt om RTL terug op te nemen onder de Waalse regelgeving. Wat dat betreft, liet de groep weten dat hij onder Luxemburgse vlag blijft.

Archief / MEDIA