Fr
Close

BRANDS

blue2people: het aanbod op maat van blue2purple ter bevordering van adverteerdersexpertise in digitale media-aankoop

Vrijdag 11 September 2020

blue2people: het aanbod op maat van blue2purple ter bevordering van adverteerdersexpertise in digitale media-aankoop

Het is evident dat het verwerven van digitale vaardigheden vandaag bijdraagt tot de meerwaardecreatie van een bedrijf. Steeds meer adverteerders integreren de resources die nodig zijn om hun digitale strategie te transformeren of te versnellen binnen hun marketingteams. Maar soms loopt de zoektocht naar de juiste profielen vast. Om adverteerders te helpen, creëerde blue2purple een in-housing-afdeling die vindingrijk blue2people gedoopt werd.
 
Haar missie: voorzien in in-housing behoeften door te vertrouwen op de kenniseconomie en het principe dat men al doende leert. In de praktijk wil blue2people "plug & play" consultants en experts detacheren bij de adverteerder, voor lange en kortere opdrachten op het vlak van digitale media-aankoop in brede zin.
 
Daartoe vertrouwen de blue2people-teams uiteraard op de knowhow van blue2purple, maar ook op synergiën met de Virtuology International-groep waartoe blue2purple behoort, zoals met de Virtuology Academy onder leiding van Alain Heureux.
 
Voor tekst en uitleg gingen we aankloppen bij Lisa Diamant en Laurence Baeten, respectievelijk digital strategy manager en managing director bij blue2people.
 
Het aanbod van blue2people bestaat al langer dan vandaag, maar het was niet zo bekend. Of vergis ik me?
 
Laurence Baeten:
Inderdaad, blue2people werd drie jaar geleden gelanceerd. Vandaag houden drie mensen zich er voltijds mee bezig. Oorspronkelijk breidden we ons aanbod uit naargelang de gelegenheden die zich voordeden, maar vandaag veranderen de sector en de vraag zo sterk, dat het ons nuttig leek ons aanbod beter te structureren en meer zichtbaarheid te geven.
 
Beantwoorden jullie aan een behoefte?
 
Duidelijk. Steeds meer onderzoeken geven aan dat de internalisering van diensten een groeiende bekommernis wordt voor adverteerders. Zeker als het om digitale vaardigheden gaat. We krijgen bovendien steeds meer aanvragen, zowel van klanten maar ook niet-klanten van blue2purple.
 
Hoewel veel bureaus de neiging hebben hun kop in het zand te steken of proberen om de in-housing trend proberen af te blokken, hebben we ervoor gekozen om aan de vraag te voldoen en zo aan te sluiten bij een bestaande behoefte.
 
Waarover gaat het dan precies?
 

De uitdagingen van de digitale transformatie van bedrijven, en in het bijzonder van marketingafdelingen. Deze uitdagingen dwingen bedrijven om de middelen die ter beschikking staan van hun werknemers opnieuw te bekijken. Het hectische tempo waarin nieuwe expertise geassimileerd moet worden, is echter vaak onverenigbaar met de tijd die je daarvoor nodig hebt. Bovendien is de rekrutering van experts niet eenvoudig. We kunnen adverteerders helpen bij het oplossen van dit soort problemen, als het gaat om digitale media-aankoop in brede zin.
 
Enkel op dat vlak?
 

Ja, dat is immers de core business van blue2purple. Gezien de omvang van Virtuology zouden we ook andere aanvragen aankunnen, maar we mikken liever op onze specialisatie om aldus de kwaliteit die we willen brengen te garanderen.
 
Door ons aanbod te ‘branden’ willen we adverteerders, zelfs als ze met een bureau werken, duidelijk maken dat het perfect mogelijk is resources te detacheren om hen te helpen, zelfs om hun bureau te challengen. Of het nu blue2purple is of niet.
 
Komen de aanvragen vooral van marketing of eerder van HR?
 
Lisa Diamant:
Uit de marketing. De behoeften zijn breed en gevarieerd. Ofwel willen ze internaliseren, maar beschikken ze intern niet over de vereiste profielen of vaardigheden, ofwel zijn deze vaardigheden niet up-to-date vanwege het aanhoudende tempo van de digitale evolutie, en hebben ze speciale training nodig hun vaardigheden te updaten of te verbeteren. Het kan ook gaan om de ontwikkeling van hun digitale maturiteit, tijdelijke vervangingen of een handover. Daar krijgen we momenteel de meeste verzoeken. In bepaalde gevallen helpen we de adverteerder ook met de evaluatie van de profielen, tijdens een aanwervingsprocedure.
 
Zelf ben ik momenteel bezig met twee langlopende opdrachten waarvoor ik een paar dagen per week gedetacheerd word bij de opdrachtgever, hetzij om een specifiek project te ontwikkelen, hetzij om hem te ondersteunen bij zijn digitale activiteiten door hem een extern perspectief te bieden op onderwerpen als de definitie van (nieuwe) KPI's, hun strategie, etc.
 
Hoort er een opleiding van de teams bij deze missies?
 

De missie van Blue2people is heel duidelijk: de teams van adverteerders versterken door onze kennis te delen. Het idee is om bepaalde mensen bij de klant te ondersteunen door hen gedurende het hele project op te leiden en de handover te verzekeren zodra onze missie er opzit. Dit alles vereist uiteraard een onboarding periode, zodat beide partijen elkaar kunnen leren kennen.
 
Hebben jullie enkel interne middelen?
 
Het hangt allemaal af van de missies. Voor kortere opdrachten of voor diegenen waarvoor we geen expertise in huis hebben, kunnen we rekenen op ons netwerk van vertrouwde freelancers.
 
Moeten jullie soms een heel team detacheren bij een adverteerder?
 
Laurence Baeten: Dat gebeurt niet vaak, maar er is wel vraag naar interne pop-up bureaus, maar dat gaat meestal om adverteerders die al een bepaalde grootte hebben.
 
Zijn er typische klanten? Sectoren die meer gebruik maken van jullie diensten?
 
Nee, strikt genomen niet. We werken voor alle sectoren. De differentiatie betreft meer de omvang van de bedrijven, de structuur van hun marketingafdeling: vragen inzake digitale versnelling komen meestal van grote bedrijven, terwijl opleidingen door iedereen aangevraagd worden, ongeacht de grootte.
 
Hoe word je doorgaans ontvangen bij de klant?
 
Lisa Diamant:
Tot nu toe best goed (lacht). Ze zijn over het algemeen erg blij omdat we er duidelijk naar streven om op hun behoeften in te spelen en hen uiteindelijk in staat te stellen alle hindernissen die hun vooruitgang in de weg stonden weg te werken.
blokkades op te heffen die hen tot dusver hebben verhinderd vooruitgang te boeken.

Archief / BRANDS