Fr


Close

TRAINING&BOOKS

Digital Marketing Maturity Map: Hoe adverteerders en media stimuleren in hun digitale marketingevolutie?

Zaterdag 5 September 2020

Digital Marketing Maturity Map: Hoe adverteerders en media stimuleren in hun digitale marketingevolutie?

Een paar maanden geleden, toen Alain Heureux (naast Cedric Donck, CEO van Virtuology, op de foto) ons zijn projecten voor de Virtuology Academy die hij nu leidt kwam voorstellen, was onze belangstelling voor de workshop rond de Digital Marketing Maturity Map meteen gewekt.
 
Deze eenvoudige en zeer visuele tool stelt je in staat om snel de sterke en zwakke punten van je marketingstrategie te beoordelen, om vervolgens op basis van deze kostbare nulmeting een reflectie en een concreet actieplan te starten.
 
'Toen Alain Heureux wilde weten of we overtuigd genoeg waren om ons met de lancering te associëren, moesten we niet lang nadenken. En nu is het zover. De eerste sessies zijn gepland op 29 en 30 september, evenals op 13 en 14 oktober. Inschrijven kan hier. Maar eerst tekst en uitleg door Alain Heureux himself.
 
Kun je om te beginnen even vertellen waar de Virtuology Academy voor staat? In tegenstelling tot wat je zou denken, ligt jullie expertise niet enkel in digital.
 
Aanvankelijk had Cedric Donck de Academy opgericht binnen de Virtuology-groep, met de ambitie om interne medewerkers te helpen hun competenties uit te breiden, zowel in soft als hard skills. In die tijd was Cedric ook business angel en ontmoette hij vaak start-ups die niet goed wisten hoe ze strategische vragen moesten aanpakken. Daarom begon hij hen ook te ondersteunen als coach en mentor. Tegelijkertijd, en in het kader van Virtuology, werd hij benaderd door vele groepen, vroeg Vlerick hem ook om te komen doceren over innovatie en ondernemerschap. Met al die ervaringen kreeg hij de smaak te pakken en breidde de Academy uit.
 
Omdat ik een vergelijkbaar parcours heb afgelegd, vroeg Cedric me een paar jaar geleden om met hem samen te werken, met de bedoeling de activiteit een nog grotere impuls te geven. Daar hebben we de afgelopen twee jaar aan gewerkt.
 
We hebben specifiek drie tracks ontwikkeld. De eerste, en dit is vrij nieuw voor de Academy, gaat over leiderschap. Het zijn individuele coaching workshops voor C-levels die ik heb mogen op punt stellen met het management van de Saint-Gobain groep en die we hebben gegeven voor bedrijven als Siemens of Bayer, om er maar een paar te noemen. .
 
De tweede, zeer belangrijke track heeft betrekking op innovatie. We leggen ons toe op de ondersteuning van bedrijven in hun strategisch denken. Dat doen we bijvoorbeeld voor Saint Gobain, Engie of BNP Paribas, een van onze vaste klanten en voor wie we het hele jaar door werksessies houden met verschillende divisies van de groep, vooral in Parijs. Ik noem nu grote bedrijven, maar we richten ons ook op start-ups, want disruptie komt van overal. Het is opwindend, en het is iets waar Cedric en ik van houden. We hebben een aanpak ontwikkeld die zowel leerzaam als praktisch is, aangezien we allebei al heel lang ondernemer zijn.
 
De derde track is gewijd aan digitale marketing en is meer specifiek gericht op adverteerders. Op dit niveau doen we een beroep op interne vaardigheden binnen de Virtuology-groep.
 
Iedereen weet dat marketing en communicatie al tien jaar sterk gedigitaliseerd zijn. Meestal zien we echter dat veranderingen zich niet in hetzelfde tempo voltrekken binnen het personeel en de teams van het bedrijf, dat meer digitale profielen en de andere een andere taal spreken en dat ze elkaar niet altijd begrijpen. Zelfs tussen de verschillende digitale afdelingen onderling verlopen de informatiestromen soms niet zoals het hoort, met als gevolg een verlies aan efficiëntie. We kunnen helpen die silo's af te breken en het hele proces te versoepelen.
 
Tot wie richten jullie je: tot de marketing of de HR?
 
Tot de marketing, maar automatisch en heel snel belanden we bij HR. Marketing drukt de behoefte uit en HR verpakt het in een globaal pakket waarin iedereen moet voldoen aan normen en budgetten. Over het budget gesproken, het mijne zal dus veel meer afhangen van HR dan van marketing.
 
Jullie werken tegelijk in België en in Frankrijk?
 
We bevinden ons inderdaad op beide markten, en we zien dezelfde behoeften van land tot land, beide bevinden zich min of meer in hetzelfde stadium van digitale ontwikkeling.
 
Laten we het even over het nieuwe product hebben dat we samen met jullie lanceren: de Digital Marketing Maturity Map. Waarvoor dient die precies?
 
Reflectie is in zekere zin het begin van digitale bijscholing. Eerst moet je weten waar de organisatie zich bevindt, weten of er een of andere vorm van audit is uitgevoerd om de sterke en zwakke punten te bepalen.
 
We hebben een eigen tool, de Pimento Map, die veel wordt gebruikt bij innovatie om de maturiteit van het businessmodel canvas te evalueren. Deze open-access tool, vertaald in negen talen, wordt ondertussen door bijna 150.000 mensen over de hele wereld gebruikt. Dat bracht ons op het idee om op dezelfde basis een Digital Marketing Maturity Map te maken.
 
Het is een soortgelijke oefening, bijna een vorm van zelfevaluatie. Deelnemers moeten een vragenlijst van 18 vragen en 72 verschillende reactiescenario's invullen waarmee ze hun digitale kaart geleidelijk inkleuren - rood, oranje, geel, groen. Die kleuren geven de digitale maturiteit van de verschillende pijlers van het bedrijf weer en leveren een algemene score op. Daarbij hoort nog een interpretatie van de resultaten.
 
We zijn drie jaar geleden begonnen met het product uit te testen bij een aantal bedrijven en de feedback was altijd positief: de tool is zowel licht als veelomvattend en overloopt alle basisprincipes van de organisatie. Kortom, deze feedback was voor ons aanleiding om het product op grotere schaal te lanceren, zodat bedrijven snel een zeer visuele beoordeling kunnen krijgen en van daaruit keuzes kunnen maken in de te starten projecten om de score te verbeteren. In feite is dit een nulmeting die voorafgaat aan een actieplan om de hele organisatie te veranderen.
 
We hebben de tool getest en we weten dat er een leuke, praktische dimensie inzit, die ook heel stimulerend werkt bij een zelfevaluatie als team. De sessies die we organiseren zijn dan weer bedoeld voor 5 tot 7 marketeers uit niet-concurrerende sectoren.
 
Beide formules zijn uiteraard mogelijk. Maar we zijn van mening dat deze formule, waarbij marketeers met verschillende achtergronden geconfronteerd worden, kan leiden tot zeer waardevolle uitwisselingen.
 
Maar het klopt dat de oefening in teamvorm binnen een enkele organisatie, kan leiden tot een dialoog, om samen de sterke en zwakke punten te identificeren die kunnen uitmonden in een denkoefening of de start van bepaalde projecten, afhankelijk van de maturiteitsscore.
 
Hoe lang duren deze sessies?
 
Hoewel dit sessies zijn die in een halve dag kunnen worden uitgevoerd, raden we praktisch een volledige dag aan, inclusief een lunchpauze, omdat de rijkdom van de oefening ook voortkomt uit de analyses, opmerkingen en vragen die naar voren komen zodra de kaart volledig gekleurd is.

Archief / TRAINING&BOOKS