Fr
Close

MEDIA

Marc Pasteger (Soir Mag): "Onze kracht is de rode draad doorheen de diversiteit van de onderwerpen"

Woensdag 8 Juli 2020

Marc Pasteger (Soir Mag):

Soir Mag dat ontstond uit de bekende Soir Illustré die in 1928 boven de doopvont werd gehouden, behoort niet alleen tot de oudste nieuwsmagazines van Europa, het actualiteitenweekblad van Rossel belichaamt ook de evolutie van meer dan 90 jaar geschiedenis van ons land.  

Zijn verankering in de Belgische samenleving leverde de titel in zijn papieren versie een trouwe, gecultiveerde en selectieve lezerskring op de 45-plussers op.  

Een ander bijzonder kenmerk van Soir Mag is zonder enige twijfel zijn webversie die een heel andere redactionele lijn volgt en een jonger publiek aantrekt. Niet zonder succes, want de site van Soir Mag genereert 20% van het bereik van Le Soir.be waarin hij ingebed is.  

Deze dubbele positionering is een bewuste keuze waar Marc Pasteger, hoofdredacteur, columnist en auteur, prat op gaat. We gingen hem opzoeken in het gezelschap van Sabine Levy, verantwoordelijke Diversificatie en Marketing bij Rossel.  

Kunnen jullie ons eerst even herinneren aan de positionering van Soir Mag, zijn evolutie en de plaats die het vandaag bezet binnen het universum van de Franstalige nieuwsmagazines?  

Marc Pasteger: Je doet er goed aan dat te preciseren. Onze concurrenten zijn inderdaad de nieuwsmagazines: Moustique, Paris Match en Le Vif/L'Express. We zijn een nieuwsmagazine met televisiepagina's dat met zijn helderheid unaniem in de smaak valt. Een nieuwsmagazine met een medior- en seniorpubliek, samengesteld door een redactie die totaal onafhankelijk is van die van Le Soir.  

Ons redactioneel handelsfonds, de reden waarom we gelezen worden door trouwe en gecultiveerde lezers, ligt in de grote maatschappelijke thema's (gezondheid, consumptie, geld,...), geschiedenis, erfgoed en een lifestyle luik, aangevuld met onze focus op de actualiteit van het koningshuis.   Samengevat zijn we al 90 jaar een gezel in het dagelijks leven van de Belgen en volgen we hun interessecentra, waarbij we ons aanpassen aan de tijdsgeest.
Sabine Levy: Om aan te sluiten bij wat Marc zegt en de slogan van onze laatste imagocampagne te hernemen, we brengen het nieuws in alle tijden.

Soir Mag heeft geen enkel equivalent in Vlaanderen, wat soms een probleem is voor een nationale reclamecampagne.
Volgens de laatste CIM-cijfers is de titel selectief op de 45-64-jarigen en de 65-plussers. Beschouwen jullie die samenstelling van jullie lezerskring als een troef of een zwakte?  

Het is duidelijk een troef. We staan dichtbij de eerder genoemde nieuwsmagazines inzake sociale klassen, maar we onderscheiden ons doordat we ons richten tot de 45-plussers. Nu er veel gesproken wordt over de opmars van de Silver Economy, is dat uiteraard een heel interessante doelgroep vanuit reclameoogpunt.  

Marc Pasteger: Zoals Bernard Marchant (CEO van de groep Rossel, nvdr) zei, moeten we accepteren dat we het weekblad van de 45-plussers zijn. Dat doen we dan ook: we aanvaarden het en gaan er zelfs prat op.  

We bereiken een doelgroep die over meer middelen en meer vrije tijd beschikt om te lezen en allerlei dingen te doen, en die reageert heel gunstig op de evolutie van onze content.   Sinds vijf jaar hebben we bijvoorbeeld 4 pagina's met betrekking tot de grote geschiedenis ingevoerd en we hebben veel belangstelling voor erfgoed. Dat werkt allemaal uitstekend. Er is een sterke interesse voor al die onderwerpen: er is duidelijk heimwee naar de afgelopen decennia. Het is geen toeval dat Nostalgie uitgegroeid is tot de grootste radio bij de Franstaligen.  

Soir Mag staat nog voor een gecultiveerde lezerskring voor wie lectuur belangrijk is en die achter onze aanbevelingen staat. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de kortverhalenwedstrijd die we tijdens de lockdown uitgeschreven hebben. Ik heb daarvoor in vier weken tijd meer dan 250 novelles van onze lezers ontvangen. Of kijk naar de boekenactie, waarbij we boeken verkopen als 'plusproducten', geblisterd met een deel van de oplage, waarvan tot meer dan 1000 exemplaren verkocht worden in de krantenwinkel. We gaan de titel dus zeker niet verjongen, maar het belet ons niet erover te waken dat ook jonge vijftigers zich ervoor interesseren.  

Sabine Levy: Soir Mag is ook een familieblad. Ik wil trouwens wijzen op de vrij sterke aanwezigheid van een groep jongere lezers bij de secundaire lezers: de kinderen of kleinkinderen van onze primaire lezers. Dat blijkt onder andere uit het succes van de 'Cahiers CEB' die we als eerste lanceerden en waarvan duizenden exemplaren verkocht werden.  

De website van Soir Mag is ingebed op die van Lesoir.be. Ook dat is bijzonder.  

Marc Pasteger: Het is inderdaad een product dat enigszins verschilt van het papieren magazine en dat heeft te maken met het ecosysteem van Le Soir. Er speelt een groepslogica. We kunnen niet generalistisch zijn zoals we dat in print zijn, terwijl Le Soir een verdieping lager in hetzelfde gebouw zit. Dat zou geen enkele zin hebben. Daarom positioneren we ons als het 'Beroemd&Bizar' gedeelte van lesoir.be, met gratis content. Het betalende gedeelte is de inhoud van het magazine die we in de app zetten.  

Er speelt dus niet alleen een groepslogica, maar ook een echte complementariteit. Het is een win-win deal: we verzekeren ongeveer 20% van het globale bereik van lesoir.be en zij leveren ons de impact van de slagkracht van Le Soir, meer bepaald op de sociale media.  

Sabine Levy: Tijdens de lockdown bereikten we 70.000 unieke bezoekers per dag. We zijn nummer een inzake BU en nummer twee uitgedrukt in page views, na Ciné-Télé-Revue... het blijft dus in de familie.   Marc Pasteger: We bereiken een jonger publiek online en ook een internationaal publiek, wat niet te verwaarlozen is. Kortom, het gratis webgedeelte en het papieren magazine zijn twee producten met een verschillend leven. We denken trouwens na over een verbreding van de internetcontent in de geest van het magazine, ook al blijft de core business online de 'beroemd&bizar' invalshoek.  

Volgens de recentste CIM-cijfers bedroeg de totale printverspreiding ongeveer 61.000 exemplaren. Hoe is dat de laatste maanden geëvolueerd?  

De verkoop daalde heel licht tijdens de lockdown, doordat een aantal verkooppunten gesloten was. Maar de daling werd gecompenseerd door een abonnementsaanbieding van twee maanden - een idee van Daniel Van Wylick (algemeen redactiedirecteur bij Rossel, nvdr) die heel goed gewerkt heeft. En uiteraard zagen ook wij de bezoekersaantallen op onze site exponentieel toenemen.  

Sabine Levy: Globaal zien we over een langere periode dat Soir Mag het magazine is dat zijn verspreiding het minst zag dalen en we blijven nummer een inzake betaalde verspreiding.   Marc zei het al: uit de feedback en de post die we krijgen blijkt een grote trouw aan de titel. Dat heeft ook te maken met onze permanente en sterke aanwezigheid op het terrein en op de verkooppunten. Ook op eventvlak is het merk aanwezig, via lunchdebatten met de journalisten, de expo rond onze 90ste verjaardag die door de Koning geopend werd, de boekenverkoop en nu ook de reizen die we organiseren. Zodra we iets in naam van Soir Mag organiseren, reageren de mensen. De betrokkenheid is groot.

POWERED BY Rossel Advertising

Archief / MEDIA