Fr


Close

ASSOCIATIONS

De UBA wordt United Brands Association en verwelkomt marketing expertisepartners

Dinsdag 30 Juni 2020

De UBA wordt United Brands Association en verwelkomt marketing expertisepartners

De Unie der Belgische Adverteerders is niet meer en maakt plaats voor de United Brands Association. “Om de merkvisie te benadrukken en omdat de term adverteerder in strikte zin niet meer overeenkomt met de realteit”.
 
Vanaf 1 januari verwelkomen de zowat 350 huidige leden van de UBA ook “expertisepartners”, met andere woorden spelers met “een aangetoonde marketingexpertise: media, dienstverlenende bedrijven en start-ups". De missie van de UBA blijft wel dezelfde: zich concentreren op adverteerders en de maatschappelijke rol door en voor merken.
 
“De UBA-ledencommunity speelt al jaren een richtinggevende rol in het marketingecosysteem en is een vertrouwd baken geworden voor bedrijven, consumenten en maatschappij", aldus het persbericht dat vanmorgen uitgestuurd werd na een bijzondere algemene vergadering op 29 juni.
 
“De UBA vervult die leiderschapsrol door de toepassing van vier strategische principes: inspireren, beïnvloeden, faciliteren en verbinden. Om deze principes nog beter te kunnen invullen, verruimt de UBA haar ledenprofiel. Door de verschillende partijen binnen de organisatie met elkaar te verbinden ambieert de UBA een rijkere samenwerking, meer innovatie en kennisdeling tussen de verschillende spelers. Hiermee neemt de UBA haar actieve rol op in een meer agile en efficiënter ecosysteem.”
 
Chris Van Roey, de CEO van de UBA, preciseert dat deze veranderingen kaderen in het strategische plan dat drie jaar geleden werd ingevoerd. Dat bestaat uit vier fasen die de waarde voor de leden moet maximaliseren doorheen de aangeboden activiteiten en diensten, de ontwikkeling van een content strategie, de bouw van een agile organisatie en een platform voor de community dat moet uitgroeien tot een referentie voor alle stakeholders. Daarin kaderen de aangekondigde veranderingen; die waren in februari al bekrachtigd door de AV van de UBA en worden nu geïmplementeerd in de statuten van de vzw.
 
Volgens Chris Van Roey is er geen vergelijking mogelijk met BAM: de UBA blijft in de eerste plaats een adverteerdersvereniging. Het is evenmin de bedoeling op het terein van andere verenigingen, zoals de ACC te komen.
 
Concreet zal de UBA zijn nieuwe leden een actief engagement vragen in verband met de twaalf expertisedomeinen zoals die door de vereniging bepaald zijn (Agency Management, B2B, Content Marketing, Corporate & HR, Marketing Technology, Omnichannel & Sales, Paid Media, PR & Regulation, Research, Data & ROI, Skills, Sponsoring & Events en Strategy & Branding). Ze krijgen toegang tot alle informatie aangeboden aan de huidige leden, maar met een specifiek statuut (en tarief) als steunend lid. Ze worden op uitnodiging geselecteerd door het uitvoerend comité.
 
Chris Van Roey denkt aan ongeveer 80 potentiële steunende leden tegen 2022, wat overeenkomt met 25% van het huidige ledenaantal. Tot de eersten zouden de vier huidige partners van de UBA behoren: DPG Media, Var, Bisnode en bpost.

Archief / ASSOCIATIONS