Fr
Close

INTELLIGENCE

Wat voor impact heeft de toenemende mediaconcentratie op nieuwsmedia?

Donderdag 25 Juni 2020

Tijdens een uitgebreid webinar gisterennamiddag presenteerden de VUB en IMEC-SMIT de resultaten van een drievoudig onderzoek naar de impact van de groeiende mediaconcentratie op de overlap in de media, op het vertrouwen van de consumenten in het nieuws en op de zelfpromotie van de verschillende merken in hun eigen media.

De resultaten lagen in de drie gevallen in de lijn der verwachtingen. Zo bleek aan de hand van een analyse van de Mediahuis-titels dat de mediaconcentratie binnen de verslaggeving van de nieuwsmedia geleid heeft tot meer synergiën tussen de redacties en overlap in de berichtgeving, vooral als het gaat om sport, wetenschap en cultuur. Het politieke nieuws is dan weer diverser geworden. Kranten spitsen zich meer terug op hun core, aldus de onderzoekers. Online wordt nog meer onderling overgenomen.

Wat het vertrouwen van de consumenten in het nieuws betreft, verwees onderzoeker Ike Picone naar de recentste editie van het Digital News Media-onderzoek. Daaruit bleek enerzijds dat het vertrouwen in de traditionele media in Vlaanderen vrij goed standhoudt, zowel ten opzichte van de openbare omroep als tegenover de commerciële omroepen. Picone haalde ook de paradox aan tussen de belangrijke rol van de sociale media als nieuwsbron en het beperkte vertrouwen dat ze genieten.

Tot slot boog Karen Donders zich over de mate waarin Vlaamse mediamerken hun eigen programma’s promoten via hun respectieve kanalen. Dat bleek een vaak voorkomend (en ergens natuurlijk logisch) verschijnsel te zijn, zowel op de VRT als op VTM. VTM bleek vaker te worden vernoemd dan andere zenders in HLN én in het Nieuwsblad. In HLN is er dan weer vaker, uitgebreider en positiever aandacht voor de DPG-merken. Dezelfde trend is niet vast te stellen bij Mediahuis en SBS.

“Er is dus sprake van een soort ‘commerciële’ verzuiling die een gevaar zou kunnen betekenen voor de redactionele onafhankelijkheid”, aldus Minister van Media, Benjamin Dalle. “Daar ligt een rol voor zelfregulering binnen de sector.” Hij wees erop dat consolidatie ook goede kanten heeft, op voorwaarde dat ze niet leidt tot een redactionele verschraling die overigens niet goed zou zijn voor de commerciële belangen van deze media.

Tot besluit formuleerde Dalle nog een aantal aanbevelingen bij de bevindingen uit deze onderzoeken: hij wees op het belang van mediawijsheid, van ruimte voor kleinere spelers, van een sterke openbare omroep (die vanaf 3 augustus onder leiding zal staan van Frederik Delaplace en 3,8 miljoen steun uit het coronanoodfonds kreeg) en de rol van onafhankelijk mediaonderzoek. Waarvan akte.

Archief / INTELLIGENCE