Fr
Close

MEDIA

De Franse Gemeenschap onthult zijn steunplan aan de media

Zaterdag 2 Mei 2020

De Franse Gemeenschap onthult zijn steunplan aan de media

De regering van de Franse Gemeenschap keurde een ondersteuningsplan voor de media en journalisten in op voorstel van Minister van Media, Bénédicte Linard (Ecolo – foto). Het gaat om een budget van 5 miljoen, afkomstig uit het noodfonds van de Franse Gemeenschap.
 
Het plan omvat vier maatregelen, met om te beginnen en naar Portugees voorbeeld, de aankoop van reclameruimte voor een campagne van algemeen nut in alle geschreven en audiovisuele media (nationaal, regionaal en lokaal). Er is een bedrag van ongeveer 1,4 miljoen euro voorzien; hoe dat precies verdeeld moet worden, valt nog nader te bepalen.
 
Daarnaast zal de regering drie miljoen uittrekken voor de media "wiens voortbestaan bedreigd wordt door de coronacrisis". Komen in aanmerking: de geschreven pers (dagelijks en periodiek), radiostations, inclusief onafhankelijke en associatieve, en televisiezenders, ook de lokale.
 
Daarnaast is de Franstalige regering van plan directe steun te verlenen aan freelance journalisten en degenen die geen inkomsten hebben, door 550.000 euro extra toe te kennen aan het Journalistiek fonds. Deze extra middelen worden verdeeld over projectoproepen.
 
Een audit van de Franstalige reclamemarkt
Ten slotte zegt de regering dat ze “de transitie van de sector naar een economisch model dat minder afhankelijk zou zijn van reclame wil mogelijk maken” om “de mediasector structureel te versterken en de uitdagingen waarmee die vandaag geconfronteerd wordt beter het hoofd te bieden”.
 
Daartoe besloot ze een uitgebreide audit te voeren op de Belgische Franstalige advertentiemarkt – “een noodzakelijke stap om de werkelijke situatie binnen de gemeenschap te objectiveren en vervolgens de voorwaarden vast te stellen die nodig zijn om de mediasector te transformeren tot een model dat minder afhankelijk is van reclame.”

Archief / MEDIA