Fr
Close

AGENCIES

Publicis stelt een besparingsplan van 500 miljoen euro op

Dinsdag 14 April 2020

Publicis stelt een besparingsplan van 500 miljoen euro op

Net zoals andere communicatiegroepen en in de marge van de publicatie van zijn driemaandelijkse resultaten, kondigt Publicis Groupe een besparingsplan van 500 miljoen euro aan om aldus het hoofd te bieden aan de gevolgen van Covid-19 en vooruit te lopen op de periode na de crisis.
 
Het plan dat volledig van kracht zal zijn in 2020 voorziet een stopzetting van de aanwervingen, een verminderde inzet van freelancers, de opname van vakantie tijdens de lockdownperiode en een herevaluatie van alle externe contracten. Tegelijk leveren Maurice Levy en Arthur Sadoun (voorzitter van de toezichtsraad en van het directiecomité) 30% van hun vaste vergoeding in. De rest van het directiecomité staat 20% af.
 
“We treffen uitzonderlijke maatregelen om het hoofd te bieden aan de recessie die eraankomt en om onze financiële soliditeit te behouden”, aldus Arthur Sadoun. “We worden allemaal geconfronteerd met een crisis van een ongeziene omvang en wellicht ook duur. Het staat vast dat deze gezondheidscrisis zal uitmonden in de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Archief / AGENCIES