Fr


Close

ASSOCIATIONS

VIA vraagt ook maatregelen om de Belgische mediabestedingen te ondersteunen

Vrijdag 10 April 2020

VIA vraagt ook maatregelen om de Belgische mediabestedingen te ondersteunen

Naar het voorbeeld van de UBA en in overleg met de adverteerdersvereniging, vraagt VIA (de Belgische vereniging van audiovisuele media) de verschillende regeringen in ons land om sterke maatregelen te overwegen - bijvoorbeeld via fiscale prikkels - om bedrijven te overtuigen om hun advertentie-investeringen in de Belgische media te behouden of zelfs te verhogen.
 
"De economische symptomen van Covid 19 vertalen zich in een catastrofale daling van reclame investeringen in de media en alles wijst erop dat de nasleep nog erger zal zijn, in het bijzonder voor de media actief in België", aldus Yves Gérard (CEO van RMB) in zijn hoedanigheid van VIA-voorzitter. "En als de media in een land in de problemen komen, zijn ook de democratische, sociale en maatschappelijke dimensies van dat land in gevaar. De risico's van verlies van diversiteit en pluralisme zijn reëel en deze mogelijke verarming van het medialandschap is schadelijk voor medeburgers en voor consumenten."
 
"De Belgische media leven voornamelijk van advertentie-inkomsten. Voor de VIA-leden - actief in televisie, radio en digitale media - staan deze advertentie-inkomsten al enkele jaren onder druk door de komst van nieuwe digitale internationale spelers. Deze laatste participeren weinig in de economische ontwikkeling van ons land. De Covid 19-crisis verergert in hoge mate een situatie die reeds sterk aangetast was door deze nieuwe internationale platformen."
 
Yves Gérard herinnert er ook aan dat de regies binnen de VIA al maatregelen genomen hebben ter ondersteuning van de lokale handelaars en commerciële stimulansen bedacht hebben om de reclamebestedingen in hun media in stand te houden. Helaas volstond dat niet om een duizelingwekkende daling van de reclamebestedingen in maart en april tegen te gaan", stelt Gérard vast.
 
"Reclame is een belangrijke economische sector waar naast de media nog heel wat andere actoren bij betrokken zijn: de adverteerders (de bedrijven van ons economisch weefsel), reclamebureaus, mediabureaus, productiehuizen, facilitaire bedrijven... een sector die heel wat werkgelegenheid verschaft maar bovenal een motor is van consumptie en dus van onze economie. We zijn er dan ook van overtuigd dat er - in het belang van allen: bedrijven, consumenten, banen, de Belgische economie, pluralisme, democratie, enz. - krachtige maatregelen moeten worden genomen om investeringen in de lokale audiovisuele media te ondersteunen", besluit de vereniging.

Archief / ASSOCIATIONS