Fr
Close

INTELLIGENCE

E-privacy: 51% van de bevolking is voor corona-app, maar onder strikte voorwaarden

Donderdag 9 April 2020

Een van de pistes om het gewone leven weer op te starten na de piek van de coronacrisis, is de introductie van apps die op verregaande wijze persoonlijke gegevens verwerken.

Om te zien in welke mate de bevolking te vinden zou zijn voor dit soort apps, voerde het Kenniscentrum Data & Maatschappij op initiatief van het onderzoekscentrum imec-MICT-UGent, met ondersteuning van onderzoeksgroep imec-SMIT-VUB, een peiling rond deze kwestie. Dat gebeurde in samenwerking met Het Nieuwsblad. 1708 personen vulden de enquête in.

Uit de eerste analyses van de resultaten blijkt dat 39% van de respondenten geen smartphone app wil installeren om corona te bestrijden; 51% wil wel zo’n app op de telefoon (de rest weet het niet).

De coronacrisis maakt weliswaar dat burgers meer bereid zijn om locatie- en contactgegevens te delen, maar wanneer de respondenten kijken naar het leven na de coronacrisis, dan daalt hun bereidheid om die info te delen substantieel. 28% van de respondenten wil gsm- of gps-gegevens niet delen tijdens de coronacrisis, na de coronacrisis stijgt dit getal naar 39%.

Er is minder vertrouwen om gegevens te delen met de overheid, dan met het ziekenhuis: 50% heeft vertrouwen in het delen van zijn gegevens met de overheid, bij een ziekenhuis is dat 63%.

Opvallend is de grote bezorgdheid van de respondenten over wat met deze gegevens zal gebeuren na de coronacrisis. 78% van de respondenten is van mening dat persoonlijke data gedeeld in het kader van de coronacrisis later in handen van andere organisaties of bedrijven zal komen, voor wie ze niet bestemd zijn. Ook vreest men dat de acties die nu worden gesteld de deur op een kier zetten voor toekomstige, ongewenste praktijken. 65% van de respondenten vreest dat huidige maatregelen in de toekomst tot ongewenste praktijken zal leiden, en 63% is bezorgd over de apps die mogelijk zullen volgen.

Archief / INTELLIGENCE