Fr


Close

ASSOCIATIONS

Covid-19 en reclame: de aanbevelingen van de JEP

Vrijdag 3 April 2020

Covid-19 en reclame: de aanbevelingen van de JEP

Tijdens deze coronacrisis wordt de JEP meer en meer geconfronteerd met vragen en klachten die in normale omstandigheden wellicht niet of veel minder zouden voorkomen, maar momenteel uiting geven aan begrijpelijke gevoeligheden en bezorgdheden vanuit het publiek.
 
De Raad voor de Reclame heeft zijn leden er dan ook toe opgeroepen om blijk te geven van tact en voorzichtigheid in hun communicaties, en vooral de regels rond verantwoorde reclame te blijven respecteren, zelfs in deze uitzonderlijke tijden.
 
De Raad voor de Reclame gaf ook een aantal specifieke aanbevelingen aan de gehele reclamesector:
 
- Vermijd niet-relevante verwijzingen naar de coronacrisis in uw nieuwe reclameboodschappen en draag er zorg voor dat deze geen gedrag in scène zetten dat afbreuk doet aan de door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen.

- Besteed bij het verderzetten van uw reeds eerder geplande campagnes of bij het opnieuw inzetten van bestaand reclamemateriaal extra aandacht aan de gewijzigde omstandigheden. Een campagne die in normale omstandigheden geen enkel probleem zou hebben gevormd, kan nu immers ongepast overkomen bij het publiek.

- Speel op geen enkele wijze in op de angstgevoelens die heersen bij het publiek; en last but not least, maak geen expliciete of impliciete claims over de werkzaamheid van uw product specifiek met betrekking tot het voorkomen van besmetting met het coronavirus of het bestrijden van Covid-19.

Archief / ASSOCIATIONS