Fr
Close

AGENCIES

Coronaviruscrisis: en PR?, door Eveline De Ridder (partner, Whyte Corporate Affairs)

Woensdag 1 April 2020

Coronaviruscrisis: en PR?, door Eveline De Ridder (partner, Whyte Corporate Affairs)

Het waren drukke dagen in de communicatiewereld. Het coronavirus verplichtte ons communicatieplanningen te herzien, events te annuleren en vooral heel wat interne en externe communicatie voor te bereiden over hoe onze klanten met de nieuwe realiteit omgaan.

Maar vandaag valt de communicatietrein, zoals we dat wel een beetje hadden kunnen voorspellen, in vele bedrijven volledig stil*. Alle korte termijn beslissingen zijn genomen en de agenda is leeg. Behalve voor journalisten… Want als er, naast de gezondheidsmedewerkers, één groep overuren draait, zijn zij het.

De redacties draaien op volle toeren, er komen krantenbijlages en extra journaals. Alle thuisblijvers zitten aan de radio en de tv gekluisterd of volgen het nieuws op de voet op hun smartphone. Meer dan ooit zijn media ons venster op de buitenwereld.

Maar wat betekent dat voor al die nieuwsverhalen die we willen vertellen en die niks met corona te maken hebben? Gaan die nu onherroepelijk in de schuif tot nader order? Of biedt deze situatie net opportuniteiten? Willen mensen enkel informatie over de coronaevolutie, of is er opening om het ook over iets anders te hebben? Durven we überhaupt een journalist opbellen om een verhaal te pitchen, of zijn die toch niet bereikbaar?

Dat er zich de komende weken een nieuwsvacuüm zal voordoen is zeker. Maar alvorens we gaan juichen dat dit nu het allerbeste moment is om komkommertjes op de redacties af te vuren, zullen we met z’n allen hopelijk twee keer nadenken. Nog meer dan anders zijn we het onszelf verplicht om te tonen dat PR ook echt een vak is. En vakmensen die weten dat iets pas PR-waardig is wanneer aan een paar cruciale voorwaarden zijn voldaan.

Je onderwerp moet in de eerste plaats ‘actueel’ zijn. Hoe actueler hoe meer nieuwswaarde. Het belang van digitaal bankieren voor senioren, medische apps die toestaan patiënten op afstand op te volgen of voeding en gezondheid… die verhalen zullen zeker landen.

Je verhaal is best ook relevant voor een duidelijke of zo groot mogelijke doelgroep. Tips van HR dienstverleners over hoe werkgevers thuiswerkende teams kunnen aansturen, voedingsproducenten die aangeven hoe gezond koken en er je kinderen bij betrekken…

Maar ook proximiteit, de mate waarin je verhaal al dan niet inspeelt op een sluimerend conflict of een ‘apart’ element dat je verhaal boven doet drijven… Er zijn vele bouwstenen waaraan we onze verhalen dienen te toetsen alvorens we ze op de media afvuren.

Dus beste PR-collega’s, laat ons zo tactvol en professioneel mogelijk met de situatie omgaan, dan komen we al een heel eind.

*uitgezonderd natuurlijk in bedrijven uit sectoren waar nog steeds dienstverlening wordt verwacht en (crisis)communicatie daaromtrent cruciaal is.

Archief / AGENCIES