Fr
Close

MEDIA

Screen.Brussels meet de impact van Covid-19 op de audiovisuele sector

Zondag 29 Maart 2020

Screen.Brussels zette een vragenlijst online die als doel heeft om de impact van Covid-19 en de quarantainemaatregelen op de Brusselse bedrijven en specifiek die in de audiovisuele sector te meten. Doelstelling is om de behoeftes en verwachtingen beter te begrijpen om aldus met adequate oplossingen te komen. Screen.Brussels herinnert er tot slot aan dat het alle maatregelen, hulp en richtlijnen die te maken hebben met deze gezondheidscrisis op zijn website heeft gepost en dat die op regelmatige basis worden bijgewerkt.

Archief / MEDIA