Fr
Close

BRANDS

En jij, hoe goed ben jij bestand tegen onzekerheid?, door Fred Bouchar (MM)

Zaterdag 29 Februari 2020

En jij, hoe goed ben jij bestand tegen onzekerheid?, door Fred Bouchar (MM)

Wie niet bestand is tegen onzekerheid, vindt het onverdraaglijk te denken dat er iets negatiefs zal gebeuren, of dat nu onwaarschijnlijk is of niet. In bepaalde cognitieve modellen wordt dit beschouwd als de centrale component voor een bezorgde of angstige aanleg.
 
Onlangs las ik op emarketing.fr dat onzekerheidsintolerantie ook omschreven kan worden als de neiging om zich het ergste geval voor te stellen. Een vorm van storytelling: je inbeelden waartoe die 'worst case scenario’s' zouden kunnen leiden, hoe onwaarschijnlijk ze ook zijn. “Aangezien het scenario voortkomt uit de verbeelding, is het onmogelijk te bewijzen dat het zich niet zal voordoen.” Het ergste wordt mogelijk en daardoor wordt het onmogelijk de gedachte te verjagen. “Onzekerheidsintolerantie leidt tot angst die mensen proberen in te dammen door vermijdgedrag, compulsieve controle, herhaalde vragen… Dit soort gedrag lost het probleem niet op, erger nog, het onderhoudt zelfs de onzekerheid, doordat het individu angstig wordt in almaar banalere situaties. Tegelijk slorpt het veel energie op, wat kan leiden tot mentale en lichamelijke uitputting.”
 
Dat is een beetje wat er nu met het Coronavirus gebeurt. We willen deze pandemie zeker niet bagatelliseren, maar als je kijkt naar de chaotische en almaar sterker geënsceneerde manier waarop het onderwerp in de media behandeld wordt, wekt die een gevoel van angst dat bijdraagt tot de hierboven beschreven vicieuze cirkel.
 
In dat verband en als je hem nog niet gezien hebt, moet je zeker naar ‘Contagion’ van Soderbergh kijken. Die werd net geen tien jaar geleden gereleast, maar Netflix zette hem slim opnieuw op een goede plaats op zijn playlist. Soderbergh vertelt hierin op visionaire wijze de verwarring van beelden en boodschappen die ontstaat door de verspreiding van een mysterieus virus in onze geglobaliseerde wereld ten prooi aan fake news. Bij de oorspronkelijke release merkte de teaser van de film terecht op dat niets zich zo snel verspreidt als angst. Vervang angst door onzekerheid, en je krijgt hetzelfde fenomeen.
 
In marketing is onzekerheid nochtans een vaak gehanteerde hefboom om conversie te optimaliseren, de verkoop te boosten en klanten te binden. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat aanbiedingen met een onzekere beloning beter werkten, omdat ze de koopervaring opwindender maken.
 
Paradoxaal genoeg werkt de onzekerheid veroorzaakt door het Covid-19 virus meer verlammend dan activerend. Tenzij de beursdaling en de sputterende wereldeconomie – herinneringen aan de sombere dagen van 2008 zijn niet ver weg – als activiteiten worden beschouwd.
 
Waarom zouden we panikeren voor deze griep 2.0. die veel minder gevaarlijk is dan andere veel dodelijkere ziekten of rampen, vroeg het altijd interessante Up'Magazine zich af. Omdat denkbeeldig gevaar veel krachtiger is dan echt gevaar en omdat we in het tijdperk van de onzekerheid zijn aanbeland. “We beleven een nieuwe geopolitiek van het gevaar. Het zijn niet meer bewijs en rationaliteit die de politieke actie- en reactiekracht bepalen, maar wel de onzekerheid. Met andere woorden, het bewijs dat er gevaar is wordt minder belangrijk dan de mogelijkheid dat er gevaar zou zijn. Denkbeeldig gevaar is meer waard dan reëel gevaar.” En daarmee is alles gezegd.

Archief / BRANDS