Fr
Close

INTELLIGENCE

Putain, putain, c'est vachement bien, door Fred Bouchar (MM)

Zondag 23 Februari 2020

Putain, putain, c'est vachement bien, door Fred Bouchar (MM)

Vorige week was Guy Verhofstadt op uitnodiging van Eric Hollander en Stéphane Buisseret te gast bij Air voor de presentatie van 'Truth About New Europe', het onderzoek van hun partner McCan. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn visie op Europa uiteen te zetten.
 
Volgens hem is Europa zoals het vandaag bestaat minder een Unie dan wel een soort slappe confederatie, gebaseerd op unanimiteit die altijd te laat reageert op de uitdagingen die de economische en maatschappelijke evoluties met zich meebrengen.
 
De kern van het probleem zou liggen in de instellingen die niet aangepast zijn aan onze huidige wereld. Het Europa van nu zal volgens de politicus de eeuw dan ook niet overleven als het zich niet aanpast. Verhofstadt acht het wenselijk dat er teruggegrepen wordt naar de visie van de oprichters.
 
Zou het gouden tijdperk van Europa dus achter ons liggen? Dat is alvast de mening van 45% van de 15.000 respondenten uit 15 landen (waaronder Rusland, dat volgens de bedenkers van McCann Truth Central dus eigenaardig genoeg tot het ‘nieuwe Europa’ behoort).
 
Een bijna evenredig percentage (43%) vindt daarentegen dat het beste nog moet komen.
 
Dat optimisme wordt slechts gedeeld door 34% van de Belgen; 57% beschouwt de hoogdagen van Europa als verleden tijd (wat amper minder is dan de Britten). Heeft het iets te maken met de leeftijdspiramide?
 
Generatie Z lijkt in elk geval vertrouwen te hebben in de toekomst van Europa. 77% is van oordeel dat diens invloed sterker of minstens vergelijkbaar zal zijn in de toekomst. Met dat gegeven voor ogen geeft ‘Truth About New Europe’ een reeks interessante pistes voor meer cohesie en om diegenen die in de toekomst van Europa geloven gelijk te geven.
 
Verhofstadt erkent dat de schok van de brexit geleid heeft tot meer betrokkenheid bij de burgers, zoals bleek uit het participatiepercentage aan de laatste Europese verkiezingen. Maar opdat de Europese diversiteit geen obstakel meer maar wel een troef zou zijn, wees de Europese volksvertegenwoordiger op de noodzaak van meer integratie.
 
Tegelijk militeert onze voormalige Eerste Minister verbazend genoeg voor de rehabilitatie van het keizerrijk. Het politieke stelsel dat volgens Harari het succesvolst was gedurende de afgelopen 2000 jaar. “De wereld van morgen wordt er eentje van imperia, en dus niet van natiestaten, een idee uit dee 19de eeuw”, aldus Verhofstadt.
 
Harari gaat er ook van uit dat de Homo Sapiens de wereld heeft kunnen regeren omdat hij massaal kan samenwerken op basis van gemeenschappelijke overtuigingen.
 
Een daarvan is de invoering van een strikt juridisch kader dat bedrijven ertoe verplicht het milieu te beschermen – een overtuiging die gedeeld wordt door 96% van de Europeanen. Of de toekenning van een universeel gegarandeerd minimuminkomen, iets wat bijna acht op tien Europeanen wel zouden zien zitten.
 
Verder wil meer dan 70% van de Europeanen ook dat merken en bedrijven een grotere rol zouden spelen in de vereniging van Europa.
 
En ook al bungelen de Belgen onderaan het klassement met de vaststelling dat volgens slechts 57% van onze landgenoten “werken voor het algemeen nut belangrijker is dan werken zodat je er zelf beter van wordt” (versus 71% voor de gemiddelde Europeaan), toch hebben Guy en Arno gelijk: putain, putain, c’est vachement bien… nous sommes quand même tous des Européens.
 
 
 
 
 
 
 
 

Archief / INTELLIGENCE