Fr
Close

MEDIA

Televisierechten: de Pro League zou voor Eleven kiezen

Vrijdag 7 Februari 2020

Bij gebrek aan een akkoord tussen zijn leden over de verdeelsleutel tussen de grote en de kleine clubs, is er na de buitengewone algemene vergadering van de Pro League op 7 februari geen akkoord...

Archief / MEDIA