Fr


Close

MEDIA TALKS

Mensen een spiegel voorhouden, door Jacques Sys (hoofdredacteur, Sport/Foot Magazine)

Zondag 26 Januari 2020

Mensen een spiegel voorhouden, door Jacques Sys (hoofdredacteur, Sport/Foot Magazine)

Sport is de spiegel van deze samenleving. Alles wat je in het leven vindt, tref je daarin aan. Zowel het slechte als het goede in de mens drijft in honderdvoud naar boven. Vriendschap en loyaliteit, hebzucht en verraad, de emotie van de winnaar, de tragiek van de verliezer, als grondstof om over te schrijven is de sport onuitputtelijk.

Maar sport is, meer dan welke andere maatschappelijke tak dan ook, pure emotie. Dat verhindert mensen vaak om rationeel te denken. Een dunne lijn loopt er tussen verering en verachting. De waan van de dag overheerst ook en vooral bij de beleidsmakers. Op tal van podia wordt er over sport geschreven, nuancering en relativering zijn daarbij soms vage begrippen. Het ene moment wordt er over de komst van Vincent Kompany bij Anderlecht gejubeld, het ander ogenblik wordt hij neergezet als de teleurstelling van het lopende voetbalseizoen. Iedereen zegt wat hij denkt, iedereen heeft een mening, de discussies en polemieken swingen de pan uit. Ook dat is eigen aan de sport. Maar in dit woud van oordelen en soms vooroordelen vinden mensen de weg niet meer.

Juist hierin ligt de taak van een weekblad als Sport/Voetbalmagazine om afstand te nemen en inzichten te verschaffen, om te kijken wat er zich achter het decor afspeelt. Geen kretologie, geen snelle meningen, geen oppervlakkigheden, maar onderbouwde en goed geformuleerde verhalen,  kwaliteit en achtergrond, nagaan wat er overblijft als de lichten in het stadion zijn gedoofd. De sport speelt zich tegen een dusdanig tempo af dat mensen zich op alle niveaus voorbijlopen en er geen tijd wordt genomen voor reflectie en bezinning.

Het moet de taak en de journalistieke uitdaging van een blad zijn om niet alleen over heldendaden en heroïsche prestaties te berichten, maar ook om een spiegel voor te houden. Zo help je mee aan een sportwereld met meer stabiliteit en continuïteit en minder opportunisme. En zo ga je met de lezer een langdurige relatie aan, gebaseerd op vertrouwen, respect en liefde voor de sport.