Fr
Close

MEDIA

VRT-CEO Paul Lembrechts krijgt ontslag en wordt ad-interim vervangen door Leo Hellemans

Maandag 20 Januari 2020

 VRT-CEO Paul Lembrechts krijgt ontslag en wordt ad-interim vervangen door Leo Hellemans

Of het een strategische, politieke of persoonlijke machtsstrijd is, zullen we nooit echt weten. Wel duidelijk is dat Paul Lembrechts, sinds 2016 CEO van de Vlaamse openbare omroep, zijn ontslag krijgt van de Vlaamse regering.

Aanleiding is een aanslepend en onoplosbaar conflict met Peter Claes, de directeur Media en Productie. Lembrechts had eind vorig jaar diens ontslag gevraagd, wat door de Raad van bestuur geweigerd werd. Vervolgens schaarde de rest van de directie, bestaande uit Lieven Vermaele (Financiën en operaties), Liesbet Vrieleman (Informatie), Stijn Lehaen (Technologie en Informatie) en Hans Cockx (HR), zich achter de vraag van Lembrechts, waarop de Raad van bestuur niet inging. Claes werd op non-actief gezet en er volgde een aantal bemiddelingspogingen die dus mislukten.

Maandagochtend kondigde Minister van Media Dalle op een persconferentie dan het ontslag van Lembrechts en een afkoelingsperiode aan, met Leo Hellemans als gedelegeerd bestuurder ad-interim. Die krijgt de taak om zo snel mogelijk de rust te doen weerkeren aan de top en de ideale samenstelling van het directiecomité onderzoeken. Verder zal hij een voorbereidende analyse maken met het oog op de opstelling van de nieuwe beheersovereenkomst die zal ingaan op 1 januari 2021. Er zou een nieuwe CEO benoemd moeten zijn tegen ten laatste deze zomer.

Dalle, Vandenbrande en Hellemans ontkenden resoluut dat het ontslag te maken zou hebben met het verzet dat Lembrechts aantekende tegen de aangekondigde besparingen. "Het is geen verhaal van the good en the bad cop", aldus Leo Hellemans. "Ik ben ook tegen de besparingen" Hij wees er nog op dat niemand belang heeft bij een zwakke openbare omroep, ook de privéspelers niet, en dat de nieuwe beheersovereenkomst rekening zal moeten houden met het veranderde medialandschap en de veranderde mediaconsumptie. "Eventueel in samenwerking met privéspelers", besloot hij.

Archief / MEDIA