Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: er beweegt wat voor de CIM OOH-studie

Zondag 12 Januari 2020

Seen from Space: er beweegt wat voor de CIM OOH-studie

Assets :


Het nieuwe jaar was amper gestart en het CIM publiceerde al een nieuwe golf van de de Out Of Home-studie van het CIM (OOH). Die vertoont grondige wijzigingen, want de leverancier van de modellering van de verplaatsingen nam het verkeersluik grondig onder handen. Zo werden de anonieme gegevens van Proximus geïntegreerd (aangezien onze smartphones het mogelijk maken al onze verplaatsingen op te volgen). Deze herberekening leidde tot een toename met 3% van de verplaatsingen binnen het stedelijke habitat van het CIM. De vergelijking van deze resultaten met de vorige is dus niet echt relevant: van de 53 netwerken die vorig jaar gepubliceerd werden, zijn er slechts 22 min of meer rechtstreeks vergelijkbaar met de vandaag gepubliceerde cijfers.

Er is bijzonder veel veranderd (zowel inzake de namen als wat het aantal plaatsingen betreft). Het grotere volume gepubliceerde gegevens (78 netwerken) is te danken aan de stations en de integratie van meer digitale panelen in de resultaten. Wat de stations betreft, vertonen de nationale formules van Publifer zeer homogene, maar beperkte dekkingsniveaus. Adverteerders die op zoek zijn naar een ruime nationale dekking (wat eerder courant is in out-of-home), zijn deze ‘stationsaanbiedingen’ per definitie complementair en met de nieuwe gegevens kan de precieze bijdrage in de plannen worden berekend. Digital vertegenwoordigt in gecombineerde formules gemiddeld 7% van de sites en 7.5% van de bruto contacten of VRP, met sterke individuele schommelingen. Een digitaal paneel levert gemiddeld 7.305 contacten per dag, wat bijna equivalent is aan een klassieke ‘papieren’ plaatsing (goed voor 7.311 contacten). De schommelingsmarge rond dit gemiddelde is iets minder groot voor digitale panelen, maar ze blijft aanzienlijk. Nu is het afwachten wat de bijdrage van de nieuwe gegevens uit de CIM OOH inhoudt: ‘the proof of the pudding is in the eating’.

Archief / INTELLIGENCE