Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: heeft IP de reclamebestedingen op TF1 geboost?

Zondag 8 December 2019

Seen from Space: heeft IP de reclamebestedingen op TF1 geboost?TF1 België is nu sinds drie maanden in regie bij IP. Had deze overstap een positief effect op de investeringen van Belgische adverteerders op de Franse zender? Een poging tot evaluatie.

Op basis van de bruto MDB-cijfers hebben adverteerders hun tv-investeringen in het zuiden van het land in de eerste zeven maanden van 2019 aanzienlijk vertraagd. Afgezien van de themazenders van Transfer, is de markt met 8% gedaald ten opzichte van de periode januari-juli 2018. In augustus evolueerde de maandelijkse index eindelijk opnieuw in positieve richting, een trend die doorzette en zelfs toenam in september, oktober en november. In deze context vertoont TF1 sinds september tekenen van spectaculaire groei en is het aantal investeringen ten opzichte van 2018 min of meer verdubbeld. Het gaat om een coherente trend, aangezien het aantal spots tijdens dezelfde periode meer dan verdubbeld is.

Voor de periode september-november zien we dus een globale markt die lichtjes is gestegen (+ 4%) en TF1 dat zijn cijfers bijna verdubbelt (+ 93%). Van vijfde in de investeringsranglijst voor het eerste kwartaal, is TF1 nu doorgestoten naar de derde plaats en zijn vijftig adverteerders die niet aanwezig waren vóór het begin van het seizoen sinds 1 september wel actief. Dus ja, de overstap naar IP lijkt gunstig te zijn geweest voor TF1.

Maar zijn aanwezigheid op de markt verandert niets aan de grootte van de taart, wel aan de verdeling.

Als je weet dat het volume van TF1 sterker gegroeid is dan het totaal, moet het verschil dus noodzakelijkerwijze ten koste van de concurrenten zijn gegaan. Tijdens de bestudeerde periode bleven echter alle kanalen stabiel, met uitzondering van RTL-TVI en Club-RTL. Die zien hun investeringsaandeel dalen ten gunste van TF1. Anderzijds blijft het aandeel van de RTBF stabiel en dat van AB gaat licht omhoog.

We mogen niet vergeten dat de regiewissel gebeurde in de loop van het jaar. Dat betekent dat de meeste adverteerders op dat moment al verplichtingen hadden afgesloten voor het hele jaar. Tegelijk is het logisch dat RTL-TVI het belangrijkste slachtoffer is van TF1. Aangezien de twee kanalen bijna identieke doelgroepprofielen hebben wat betreft leeftijd, sociale groep en geslacht, bereiken ze dezelfde mensen en zijn ze niet complementair (los van de korte termijn betreffende het verloop van de dagen van de week). Budgetten verplaatsen van RTL-TVI.

Archief / INTELLIGENCE