Fr


Close

ASSOCIATIONS

ACC roept niet leden onder bureaus op hun verantwoordelijkheid te nemen

Donderdag 10 Oktober 2019

Naar aanleiding van de publicatie van de laatste Bicky Burger-campagne, stuurde de ACC een mededeling uit waarin ze zich distantieert van de campagne. “Niet alleen omdat deze volmaakt misplaatst en niet in lijn is met de ethische codes binnen de sector, maar ook omdat dergelijke campagnes een smet vormen op een sector die -onder de koepel van de JEP- al decennia inzet op eerlijke, oprechte en maatschappelijk verantwoorde reclame.”
 
Het Bicky Burger-incident toont aan dat het voor elk communicatiebureau relevant is aan te sluiten bij de sectororganisatie die leden day-to-day ondersteunt bij het maken van de juiste keuzes, aldus het bericht. “Zo zijn ACC-leden automatisch ook lid van de Raad voor Reclame en de JEP. Aangesloten bureaus kunnen dan niet alleen een JEP Ambassador afvaardigen, die systematisch op de hoogte wordt gebracht van nieuwe codes en best practices. Bureaus kunnen daarnaast ook bij de JEP terecht bij twijfel of hun reclamecampagne wel eerlijk, oprecht en maatschappelijk verantwoord is.”
 
Johan Vandepoel, CEO ACC: “We zetten als sector al decennia in op preventie om zo ongepaste reclamecampagnes te voorkomen. De recente Bicky Burger-campagne doet ons vak geen eer aan en overschaduwt al het goede werk dat ACC, UBA en de media onder de koepel van de JEP verricht hebben. De beste manier om dergelijke  wantoestanden te vermijden is de codes van de JEP te onderschrijven en te respecteren via het lidmaatschap van ACC.”

Archief / ASSOCIATIONS