Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: De relatieve zwakte van Facebook in België

Zondag 1 September 2019

Seen from Space: De relatieve zwakte van Facebook in België

Assets :


Onlangs maakten bepaalde artikels in de pers gewag van het feit dat Belgen minder actief zouden zijn geweest op Facebook, tijdens de eerste maanden van 2019. De exacte bron van deze schattingen is niet bekend. Over bronnen gesproken, de Global Web Index (GWI) waarop Space ingeschreven is voor de Belgische gegevens, maakt het mogelijk om het digitale gedrag in ons land driemaandelijks op te volgen. Tot de beschikbare gegevens behoort natuurlijk het gebruik van de sociale netwerken, Facebook inbegrepen.

Uit meerdere analyses (onze grafiek van de week betreft het dagelijks bezoek) blijkt dat de daling van het gebruik niet echt bewezen is als je kijkt naar de hele bevolking zoals die door de GWI bestudeerd wordt (de internetgebruikers van 16 tot 64 jaar). Met een penetratie van bijna 70% voor de periode van april tot juni 2019 vertoont Facebook geen enkel teken van zwakte in ons land. Er is wel een breuk bij de jongeren onder 25 jaar, maar die is niet nieuw. Hij dateert al uit de golf van het tweede trimester van 2018 (toen het Cambridge Analytica schandaal uitbrak). Tegelijk blijft het netwerk sterk, ook bij de jongeren, ook al boekte Facebook de laatste golven vooral vooruitgang bij de ouderen. Om de status van Facebook in België te omschrijven, kies je dus beter voor ‘it’s complicated’.

Archief / INTELLIGENCE