Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: Kids & TV - The end of the fairy tale

Zondag 1 September 2019

Seen from Space: Kids & TV - The end of the fairy tale

Assets :


Kinderen zitten veel voor het scherm. Te veel volgens hun ouders. Dat scherm heeft vele vormen aangenomen en is bovendien mobiel alsook ‘always on’ geworden. Bijgevolg is het uitgegroeid tot een geduchte concurrent voor de traditionele televisie. PC, laptop, tablet en smartphone hebben mettertijd het lijstje van de private screens aangevuld, met succes. Dat ging duidelijk ten koste van lineaire televisie. Twintig jaar geleden keek een Belgisch kind (4 tot 14 jaar) gemiddeld bijna twee uur live televisie per dag. Het grootste aandeel daarvan ging naar generalistische zenders. In 2019 is er nog sprake van amper een veertigtal minuten live tv (zonder gasten) in het noorden en een vijftigtal in het zuiden. Daarbij komt meer dan twintig minuten guest viewing en uitgesteld kijken (iets wat twintig jaar geleden in de metingen ontbrak).

De huidige kinderen zijn bij wijze van spreken geboren met een smartphone in de hand. Al op zeer jonge leeftijd hebben ze alles ter beschikking waar en wanneer ze willen; dat gegeven beantwoordt aan hun jeugdige verlangen naar autonomie, hun ongeduld en hun drang om hun eigen dingen te doen en te bekijken (en dus niet die van hun ouders). De adolescentie eindigt steeds later, maar de prepubertijd begint steeds vroeger. Is er in dat verband nog plaats voor traditionele televisie? Wellicht wel, maar tussen de Instagram posts van vrienden en sterren, de vele tutorials en gaming video’s op YouTube, Netflix en co, behoren de volumes uit de goede oude tijd definitief tot het verleden. Kinderzenders zagen hun bereik de afgelopen jaren in elkaar stuiken, zeker in het noorden, ook het machtige Ketnet. Die zenders bieden tekenfilms en fictie, maar op dat terrein hebben Netflix en co al veel schade berokkend.

Moeten we daaruit besluiten dat deze generatie haar hele leven weinig televisie zal kijken? Dat zou overhaast zijn, als je weet dat bepaalde televisietroeven wel de volwassenen maar niet de kinderen kunnen boeien: nieuws en sport (op bepaalde hoogtepunten na). Het zou dus kunnen dat ze meer zullen kijken als ze ouder worden, maar de hoop dat kinderen massaal terugkeren naar lineaire tv, lijkt vandaag een utopie.

Archief / INTELLIGENCE