Fr
Close

MEDIA

Philippe Delusinne trekt ten strijde tegen Pickx

Woensdag 28 Augustus 2019

Philippe Delusinne trekt ten strijde tegen Pickx

“Met Pickx luidt Proximus de doodsklokken van de Belgische audiovisuele industrie” en “Wat Proximus doet, is de Belgische media-industrie de nek omwringen”. Beide citaten die tegelijk verschenen in L’Echo en Le Soir, komen uit een lang interview met Philippe Delusinne. Ze geven aan dat de CEO van RTL Belgium vastbesloten is om zijn volle gewicht in de strijd te gooien in het conflict over Pickx, het nieuwe platform van Proximus. De operator wordt verweten dat hij de integriteit van het zendersignaal in gevaar brengt, door zonder het akkoord van de zenders de lineaire uitzending en dus hun reclamemodel te wijzigen. Ook de ontwikkeling van hun on demand platformen wordt verstoord.
 
“ De openbare en privézenders zijn het helemaal oneens met Proximus, want wat ze doen is illegaal”, bevestigt Philippe Delusinne in L’Echo. “We hadden ze trouwens gewaarschuwd. Door onze programma’s op te splitsen, raken ze aan de integriteit van ons signaal dat ons toebehoort. Ze stellen mensen keuzes voor die niet hun basiskeuzes zijn. Het risico bestaat dat het zal gaan zoals in de winkelrekken in de warenhuizen: als je een goede plaats wilt, zal je moeten betalen. Als ze zo voortgaan, vermoorden ze de Belgische audiovisuele industrie, ten voordele van de internationale platformen.”
 
Daarom ijvert de CEO van RTL voor de oprichting van een Belgische Salto (het toekomstige gemeenschappelijke platform van de Franse zenders). “We willen een speerpunt zijn voor de industrie op een markt die zich moet beschermen tegen buitenlandse bedreigingen. Dat impliceert akkoorden met anderen, ook al zijn er dan grote tegenstellingen, zoals met de RTBF. We moeten af van die Belgische neiging waarbij iedereen alles wil doen”, verklaarde hij in L’Echo.
 
Delusinne voegde eraan toe dat “zolang er onenigheid bestaat over Pickx, er geen targeted advertising gestart wordt”. Dat contrasteerde enigszins met het enthousiasme van Denis Masquelier over het onderwerp, want tijdens het najaarsevent dat IP op 27 augustus organiseerde, kondigde de regiebaas aan dat de eerste aanbiedingen een feit zouden zijn tegen het einde van dit jaar.
 
We weten niet of Philippe Delusinne aanwezig zal zijn tijdens de BMMA-lunch met Guillaume Boutin op 24 september, maar de kans is groot dat de chief consumer market officer van Proximus de legitieme vragen die de invoering van Pickx opwerpt zal aankaarten.

Archief / MEDIA