Fr
Close

TRAINING&BOOKS

Dominique Nellens (Estée Lauder) over de Programmatic Academy van Gamned!

Dinsdag 4 Juni 2019

Dominique Nellens (Estée Lauder) over de Programmatic Academy van Gamned!

In de marge van de Programmatic Day die Gamned! en MM op 6 juni samen organiseren met sprekers van OMCollective, Wunderman Thompson, Realytics, Mazeberry, AuFéminin, Orange, Keytrade Bank, enzovoort, laat het gespecialiseerde bureau een reeks adverteerders aan het woord die net een gespecialiseerde opleiding genoten. Deze week is het de beurt aan Dominique Nellens, consumer engagement & digital content manager Benelux bij Estée Lauder.

Waarom wilde je een opleiding in programmatic volgen?
We hadden drie hoofddoelstellingen toen we aan de Programmatic Academy van Gamned! begonnen. Ten eerste wilden we de scope van deze hefboom beter inschatten: wat is er mogelijk en binnen welke grenzen?

Tegelijk hebben we echt nood aan meer inzicht in het ecosysteem, om te begrijpen wie de voornaamste spelers zijn in programmatic, welke technologische oplossingen gebruikt worden, de complementaire partners die geactiveerd kunnen worden.

Dat moet ons allemaal in staat stellen om Gamned! beter te challengen voor de gevoerde campagnes om de samenwerking zo efficiënt mogelijk vooruit te helpen.

Welke verwachtingen koesterde jullie bij het inschrijven?
We wilden beter in staat zijn de KPI’s te bepalen voor de start van een campagne, zodat ze beter aansluiten bij onze doelstellingen en onze globale marketingaanpak. Moeten we eerder de campagne monitoren op basis van de gekwalificeerde traffic? Of op basis van de kost per verkoop? Of de zichtbaarheid? Tegenover die verschillende mogelijkheden willen we ons kennisniveau perfectioneren.

Wat zijn de voornaamste punten die jullie uit de opleiding onthouden?
Ik vond vooral de uitleg van de teams van Media Traders (gehanteerde strategie, optimalisatiesysteem) over de manier waarop de campagnes concreet gevoerd worden interessant, alsook de focus op de nieuwe beschikbare formaten.

Ook de gedeelde ervaring met de andere aanwezige adverteerders en de presentatie van user cases uit andere industrieën, waren een sterk punt.

Hoe komen de lessen van de Programmatic Academy je van pas in je dagelijkse job?
Ik heb een duidelijker beeld van de acties die we voeren voor onze digitale campagnes, waardoor ik mijn weekly calls met de accountmanagers optimaal kan benutten.

Archief / TRAINING&BOOKS