Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: FOD Economie buigt zich over de sociale netwerken

Vrijdag 26 April 2019

Seen from Space: FOD Economie buigt zich over de sociale netwerkenNog een bron van gegevens over de sociale netwerken in België? Naast de CIM Establishment Survey (met een penetratie die we als zeer laag beschouwen), de Digimeter (beperkt tot Vlaanderen) en de Global Web Index (waarvan de onderzoeksmethode via internet vragen wekt), publiceert de FOD Economie ook cijfers over de sociale netwerken in ons land. Dit in een overzicht van informatie- en communicatietechnologie (ICT) van nationale schaal, uitgevoerd op een steekproef van 5 tot 6.000 mensen al naargelang het jaar. Dat is zeer goed gedocumenteerd en met een nogal interessante historiek.

Bij de bevraagde bevolking (16-74 jaar) meldt deze ICT-enquête dat in 2018 82% van de Belgen zegt dat ze sociale netwerken op een min of meer regelmatige manier gebruiken: dat aantal lijkt zijn plafond te hebben bereikt, maar verschilt natuurlijk aanzienlijk volgens de leeftijd van de respondenten. Het is ook dit generatiecriterium dat het meest onderscheidend werkt in de beschikbare informatie. Bij de respondenten jonger dan 35 jaar lijken de sociale netwerken exhaustief aanwezig. Bij de andere doelgroepen kwam de penetratie in 2015 in een stroomversnelling terecht, maar ze lijkt sindsdien gestabiliseerd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat geruime tijd piekte, werd 2018 zelfs gekenmerkt door een statistisch significante daling met 4 punten (van 85% naar 81%) ten opzichte van het jaar ervoor: het begin van een trend?

De sociale netwerken in België lijken aldus een mature markt, waar de spelers nu moeten strijden om stukken van een taart die niet veel meer zal kunnen groeien. De trouw van de gebruikers blijft onbetwistbaar. In vier onderzoeksgolven (van 2015 tot 2018) steeg de maximale verklaarde frequentie (elke dag of bijna) met gemiddeld 9% op bijna alle bevolkingssegmenten. Enkel de oudste doelgroepen (65-74) zouden iets minder ijverig zijn dan vroeger.

Verzadigd (of toch bijna) maar nog steeds minstens even verslavend dus, zijn Facebook, Twitter, Snapchat en ko die het leven van veel Belgen bepalen. En ’t is de Staat die het zegt!

Archief / INTELLIGENCE