Fr
Close

CREATIONS

Wordsworth, door Griet Byl (MM)

Zaterdag 13 April 2019

Wordsworth, door Griet Byl (MM)

Heb jij ook zo hard gelachen met de 87 foto’s van het Vloerfeest op Facebook? We kwamen echt niet meer bij: een frats van jewelste, bij wijze van toemaatje overgoten met een serieuze scheut zelfspot, waaraan het onze samenleving in het algemeen en ons vak in het bijzonder wel eens durf te ontbreken. Het recentste niemendalletje van de jongste aanwinst in de TBWA-stal bewijst bovendien dat woorden - mits goed gekozen – minstens dezelfde evocatieve kracht kunnen hebben als beelden, muziek of theekoekjes.

Initiatieven zoals de copycursus van Creative Belgium kunnen we dus alleen maar toejuichen. De rekruteringsvideo is net zoals de bijhorende tekst van een onberispelijke schoonheid. Als we toch een kanttekening moeten maken, vragen we ons wel af hoeveel prille jonkies al genoeg bagage en perspectief hebben om het gewicht van het verleden in een paar lijnen te vatten, met het vereiste historische inzicht en de broodnodige geloofwaardigheid toe.

Wie erin slaagt de gevraagde briefing te beantwoorden en ons een geweten te schoppen zonder misbruik te maken van de overdosis emotie die tegenwoordig al te vaak de plaats inneemt van doelgerichte actie met reële verandering tot resultaat, verdient ons inziens niet alleen een zitje in de gegeerde lessen van ’s lands beste copywriters. Die mag meteen de rest van onze wereld – politici en internauten incluis - helpen aanzetten tot daden in plaats van verontwaardiging. ’t Is een begin.

Archief / CREATIONS