Fr
Close

TRAINING&BOOKS

Black Friday or Green Planet, door Thierry De Swaef (bapu)

Donderdag 28 Maart 2019

Black Friday or Green Planet, door Thierry De Swaef (bapu)

Black Friday or Green Planet, door Thierry De Swaef, auteur van ‘Homo imitator, la surprenante histoire du biomimétisme’
 
Het productgerichte systeem dat ons aanzet tot consumptie is de voornaamste reden voor klimaatverandering. In minder dan twee eeuwen tijd zijn we er niet alleen in geslaagd de ideale omstandigheden te creëren voor ons eigen uitsterven, maar ook voor de uitroeiing van tienduizenden andere soorten die in perfecte harmonie leefden tot de mens de macht in handen kreeg.
 
Het is behoorlijk naïef te denken dat korter douchen, biologisch, lokaal en seizoensgebonden eten ons zal redden van de aangekondigde apocalyps, terwijl de techno-kapitalistische machine zich schaamteloos en zolang het maar rendabel blijft, de eindige en niet-hernieuwbare rijkdommen van onze planeet blijft toe-eigenen.
Denken dat de vooruitgang van de wetenschap alles zal oplossen, is een misvatting, als je weet dat deze ‘wetenschap’ al te vaak in handen is van machtige lobby’s die haar weldaden afmeten aan het aantal nullen op hun off-shore bankrekeningen. Ook al wekt het plaatsen van zonnepanelen en windturbines net als elektrisch rijden de indruk dat het de goede richting uitgaat, deze zogenaamde vooruitgang kan enkel geboekt worden dankzij de fossiele energiebronnen die aan de kant van de planeet voor vervuiling zorgen en tegelijk leiden tot de uitputting van eindige natuurlijke rijkdommen.

Vandaag is de strijd tegen de aangekondigde veranderingen een race tegen de klok. Terug kunnen we niet meer. Een onvoorwaardelijke groei beloven is een achterhoedegevecht geworden, aangezien alle parameters alarmerend zijn: CO2, afnemende biodiversiteit, overbevissing, verzuring van de oceanen, ontbossing, smeltende ijskappen, uitputting van de natuurlijke rijkdommen, vervuiling, enzovoort. Nu we verplicht zijn te minderen, worden de professionele reclamemakers geconfronteerd met een ongeziene situatie sinds het ontstaan van hun vak: aanzetten tot consumptie kan niet meer hun eerste streven zijn. Geen simpele opdracht.

Waarom het hier over biomimetisme hebben? Omdat het een wetenschappelijke benadering is die de verbinding tussen mens en natuur herstelt, wetende dat de mensheid er totaal afhankelijk van is. Biomimetisme bestudeert wat de natuur al zo lang op punt gesteld heeft en laat zich hierdoor inspireren om te innoveren. De natuur weet immers wat duurzaamheid betekent en bewijst dat al vier miljard jaar.

Biomimetisme is beslist een piste die in de toekomst voor vernieuwingen zal zorgen, maar zolang communicatoren ten dienste blijven staan van de adverteerders door die steil stijgende verkoopcijfers voor te spiegelen, zal de planeet het niet redden. Wanneer komt er een boycot van de Black Fridays en andere dwaasheden uit andere tijden, nu het dringend tijd is om de planeet op adem te laten komen?

Als de hele wereld hetzelfde consumptiegedrag als België zou vertonen, zouden de natuurlijke rijkdommen van de planeet op 2 april uitgeput zijn. Vijf eeuwen geleden verklaarde ene François R.: “Wetenschap zonder bewustzijn is nefast voor de ziel.” En reclame zonder bewustzijn?
 

Archief / TRAINING&BOOKS