Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: De sociale netwerken dienen vooral om te socializen...

Donderdag 14 Maart 2019

Seen from Space: De sociale netwerken dienen vooral om te socializen...Betreffende de sociale netwerken beperkt de Global Web Index (GWI) zich niet tot kwantitatieve indexen. Hij buigt zich ook over de mogelijke redenen voor het gebruik van de netwerken. Dat doet hij aan de hand van een vijftiental stellingen die we op twee manieren geanalyseerd hebben: hun penetratie op de hele referentiebevolking van de GWI (internauten 16-64) enerzijds en de mate van consensus tussen de generaties.

Daarom verdeelden we de bevolking in leeftijdsgroepen van ongeveer 10 jaar en berekenden we de typekloof tussen de waarden voor elke leeftijdsgroep. Deze typekloof werd vergeleken met het gemiddelde.

In de praktijk blijkt dat de vaakst aangehaalde reden “op de hoogte blijven van waar mijn vrienden mee bezig zijn” is, een reden die unaniem aangehaald wordt binnen elke leeftijdscategorie. De twee andere vaakst aangehaalde redenen hebben te maken met het opvullen van legen momenten (‘fill up spare time’) en informatie (‘news and events’), maar wat dat betreft is de consensus minder groot, vooral voor ‘fill up spare time’ (de grootste reden bij 16-24.

Andere mogelijke motivaties zijn minder verbreid, maar wel consensueel tussen de verschillende generaties: goede doelen, meningen uiten en productgerichte zoekopdrachten (een interessant argument voor reclame op de sociale media). ‘Celebrity gossip’, ‘fear of missing out’ en het delen van gebeurtenissen uit het dagelijks leven – door sommigen bestempeld als digitaal narcisme – worden veel minder genoemd door de respondenten. Deze vaststellingen gelden voor de gegevens van 2018, maar er zit maar weinig verschil tussen de jaren.

Archief / INTELLIGENCE