Fr
Close

INTELLIGENCE

MM krijgt een stem met Wavemaker, Fourcast en Acapela

Donderdag 14 Maart 2019

MM krijgt een stem met Wavemaker, Fourcast en Acapela

In november 2018 nam Wavemaker Belgium de handschoen op om voor Media Marketing de eerste voice app met een gepersonaliseerde artificiële stem te creëren. Doelstelling? Van MM het eerste ‘speakable’ merk van België maken, met zijn eigen voice app en zijn eigen stem om zo interactie met de ‘lezers’ mogelijk te maken. Het project werd tot een goed einde gebracht in samenwerking met Fourcast (voor het software gedeelte) en Acapela (voor het voice gedeelte).
 
Concreet is het nu dus mogelijk om zowel in het Frans als in het Nederlands met MM te praten op Google Home (en binnenkort ook met Alexa). De stem zal eerst de titels van MM e-news van de dag voorlezen en je daarna voorstellen om een bepaald bericht dat je interesseert voor te lezen, ofwel gewoon verder te lezen.
 
Gepersonaliseerde stemmen aangepast aan de lokale markt
“Graag wil ik preciseren dat we niet de standaardstemmen van Google gebruiken, maar gepersonaliseerde en kunstmatig gecreëerde stemmen die in staat zijn om mondeling eender welke content voor MM te genereren. Bovendien is de Nederlandstalige stem een Belgische en dus geen Nederlandse stem, terwijl Google zelfs nog geen Vlaamse stem heeft uitgebracht”, zegt Damien D’Ostuni, innovation expert bij Wavemaker.
 
“Het geslacht van de stem is niet lichtzinnig gekozen: we hebben geopteerd voor een vrouwenstem, op basis van analyses die aantonen dat die betrouwbaarder, rustgevender, overtuigender en hartelijker overkomt. Het was belangrijk een stem te hebben waarbij het publiek zich betrokken en op zijn gemak voelt.”
 
Door deze première kregen Wavemaker en zijn partners te maken met meerdere verrassingen en beperkingen, zowel betreffende de technologie als inzake het ‘speakable’ maken van content die oorspronkelijke voor het internet gemaakt werd. “Dat kan evident lijken, maar als je webcontent neemt en die als dusdanig mondeling overneemt, kom je fragmenten tegen als ‘Klik hier’, ‘Via deze link’ of ‘zoals hierboven uitgelegd’. Die zijn perfect in een geschreven tekst, maar slaan nergens op als ze worden voorgelezen. Ook problematisch zijn de formuleringen die wel begrijpelijk zijn voor een mens, maar niet voor een machine. Denk maar aan acroniemen (CMO, UBA, enzovoort), tijden (45’’ dat gelezen moet worden als 45 seconden), en zelfs de namen van bepaalde merken en personen. En dan zijn er nog de teksten die meerdere talen – Frans, Nederlands en Engels – mengen.”
 
“Content uitgevers moeten dus een rigoureuze redactionele methodologie voorzien, waarbij ze rekening houden met twee leeswijzen, schriftelijk en mondeling”, waarschuwt Damien D'Ostuni.
 
“Onze hele manier van interactie gaat veranderen”
Thierry Brynaert, CEO van Wavemaker: “Het is noodzakelijk om de markt te tonen dat met voice onze hele interactie zal veranderen, zowel in ons privé- als in ons professionele leven. De technologische uitdaging was groot, maar dankzij collaboratieve intelligentie – een notie en een levenswijze die me dierbaar zijn – is het ons gelukt deze première in België te verwezenlijken.”
 
Damien D'Ostuni: “In het algemeen houdt deze nieuwe gebruikersinterface (Voice User Interface) een aantal uitdagingen in voor marketeers. Als gebruiker heb je geen zin om je voice assistant gedurende meerdere minuten achter elkaar artikels te horen lezen. Daarom hebben we de interface gewijzigd en worden eerst enkel de titels per drie voorgelezen, zodat de gebruiker de keuze heeft en de conversatie niet te lang gemonopoliseerd wordt.”
 
“Dit alles maakt duidelijk hoe groot de interesse voor Conversational Designers de komende jaren zal zijn. Dat is al het geval met de komst van de chatbots en het zal nog belangrijker worden met voice marketing. Adverteerders zullen rekening moeten houden met vier ingrediënten met een gepersonaliseerde stem: een gestructureerde inhoud die geschikt is om te worden voorgelezen, een tool om content te vocaliseren, een action/skill/voice app die de vocale content recupereert en een gebruiksvriendelijke user interface (smartphone, smartspeaker…).”
 
Het jargon van de marketeers en de tools die ze zullen moeten gebruiken om hun voice marketing strategy te ontwikkelen, zullen moeten evolueren met nieuwe acroniemen en hard skills. De ontwikkeling van een stem zal ze verplichten om te leren jongleren met termen als Speech To Text (STT) en Text To Speech (TTS) die eigen zijn aan Natural Language Processing (NLP).
 
“In dit stadium zijn de universiteiten nog niet klaar om deze materie te onderwijzen aan marketeers. Dat is een van de redenen waarom we in samenwerking met Media Marketing besloten hebben om avant-gardistisch uit de hoek te komen met de lancering van de eerste Voice Academy.” Die staat open voor de hele markt en moet vakmensen vertrouwd maken met deze nieuwe user interface die een grote toekomst wacht.
 
“Marketeers zullen een voice strategie moeten bepalen die aansluit bij de waarden en de USP van elk van hun merken. Zo kan Philadelphia niet dezelfde stem hebben als Côte d’Or. Naast de vele mogelijkheden in e-commerce die voice inhoudt, zal elk merk specifieke types content moeten uitwerken. Voedingsproducten kunnen recepten aanbieden, een automerk kan de mogelijkheid bieden een afspraak voor het onderhoud van de wagen te maken,…”
 
Thierry Brynaert: “Net zoals een merk niet hetzelfde logo als een concurrent wil, zal het evenmin dezelfde stem willen. Dankzij de samenwerking met MM konden we de technologische haalbaarheid van het project aantonen. Het opent veel mogelijkheden om te evolueren naar een vermenselijking van het merk dankzij de stem.”
 
Praktische modaliteiten
De app installeren is heel eenvoudig. Als je een Google Home smart speaker hebt die geconfigureerd is in het Frans of in het Nederlands, volstaat het rustig te zeggen ‘Praat met Media Marketing’ of ‘Parler avec Media Marketing’. Dan start de ap vanzelf standaard.
 
Zodra de app gelanceerd is, beschik je over meerdere vocale opdrachten. Dit is de lijst:
- ‘Eerste’ of ‘Lees het eerste artikel’; tweede of ‘Lees het tweede artikel’. Derde of ‘Lees het derde artikel’.
- ‘Volgende’ brengt je bij de lijst met de drie volgende nieuwstitels, zowel in een lijst als in een artikel.
- 'Vorige’ brengt je terug naar de lijst met de drie voorgaande nieuwstitels, zowel in een lijst als in een artikel.
- ‘Vorige naar de lijst’ maakt het mogelijk om terug te keren naar de lijst met drie berichten als je al in een geselecteerd artikel zit.
- ‘Stop’ of ‘Bye’ sluit de MM-app af.

Archief / INTELLIGENCE