Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: Radio 2018 - Nieuwe benchmarks

Vrijdag 8 Maart 2019

Seen from Space: Radio 2018 - Nieuwe benchmarksWe wezen er al meermaals op dat 2018 een jaar van grote verandering was voor het CIM radio-onderzoek. De nieuwe RAM-studie (Radio Audience Measurement) en haar aangepaste methodologie leidden tot belangrijke wijzigingen in de radioreferenties, zonder dat de basis van onze mediekennis omvergeworpen werd. Meer diversiteit in de gebruikte devices, een toegenomen luistervolume via het internet, een iets hogere penetratie maar een kortere luisterduur... allemaal componenten van een nieuwe visie, maar er is beslist geen sprake van een revolutionaire omwenteling. Diepgaande methodologische veranderingen zijn nooit helemaal neutraal, maar wel vaak noodzakelijk om studies aan de veranderende omgeving aan te passen.

Nu beschikken we dus over een volledige jaargang van RAM-gegevens. Dat is een mooie gelegenheid om een beeld te schetsen van het afgelopen jaar en een benchmark te voorzien voor de toekomst. In 2018 werd aldus nog steeds meer naar de radio geluisterd in het noorden dan in het zuiden (waar meer tv gekeken wordt). In Vlaanderen wordt op een gemiddelde dag van de 18-54-jarigen gedurende drie uur per dag naar de radio geluisterd in Vlaanderen, met een penetratie van 80%. Bij de Franstaligen gaat het om iets meer dan twee uur en een penetratie van 70%. 

Het totale bereik piekt om 8u 's morgens en zakt vrij snel in het zuiden van het land; in het noorden stijgt het tot 10u en blijft hoog tot aan het einde van de namiddag.

Ongeveer 15% van het bereik 18-54 wordt gegenereerd via internet, een fenomeen dat bijzonder sterk is bij de jonge, begoede mannen. Dat internetluisteren lijtk overigens verbonden te zijn met het werk. Het behaalt zijn grootste volume tijdens de kantooruren.

Nog even vermelden dat we steeds meer en diverse devices gebruiken om naar de radio te luisteren.

De RAM-studie herdefinieerde de standaarden voor de radiometing en het is op deze basis (en niet die uit het verleden) dat we de toekomstige evoluties moeten observeren.

Archief / INTELLIGENCE