Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: De Paradox van de smartphone in Vlaanderen (en wellicht elders ook)

Vrijdag 8 Maart 2019

Seen from Space: De Paradox van de smartphone in Vlaanderen (en wellicht elders ook)Grasduinen in de Digimeter 2018 biedt enkele mooie voorbeelden van de heersende digitale schizofrenie. neem nu de smartphone. Die kijkt de laatste jaren aan tegen een explosieve groei. Zijn penetratie bedraagt meer dan 80% (niet zo verschillende van de 77% in de Establishment Survey van het CIM op dezelfde doelgroep) en heeft nu ook de tot dusver iets weerbarstigere senioren 'besmet'. Mensen zijn bovendien enorm aan hun toestel gehecht: sinds 2016 is de smartphone het toestel dat de respondenten in de Digimeter als het meest onmisbaar beschouwen. De kloof met de nummer twee (de computer) werd in 2018 nog wat groter.

Tussen 2017 en 2018 is de proportie respondenten die verklaren minstens vijf uur per dag op hun smartphone door te brengen, aanzienlijke toegenomen. Het gaat om 13 tot 20% van de hele bevolking, en zelfs 30 tot 48% bij de mensen jonger dan 25.

Tegelijk probeert drie kwart van de smartphone gebruikers iets aan zijn schermtijd te doen; een jaar eerder was dat nog een op twee.

Sinds deze editie meet de Digimeter ook het gevoel van afhankelijkheid van de smartphone, met indrukwekkende cijfers als resultaat. Bijna een respondent op twee binnen de groep van de mensen jonger dan 35, heeft er last van. Bijna een respondent op drie. Al deze cijfers wijzen op een grote spanning die wellicht niet typisch is voor Vlaanderen. En wat nu? Hoe lang kunnen we een activiteit die nochtans als verslavend wordt beschouwd steeds meer blijven beoefenen? Misschien dat er ooit een digitale hygiëne ingang vindt, maar vandaag zitten we in elk geval nog in de schizofrene fase.

Archief / INTELLIGENCE