Fr
Close

ASSOCIATIONS

Saskia Schatteman (BVAM): "We bereiden een Belgische versie van het internationale 'Re-evaluating media' onderzoek van Ebiquity voor"

Zondag 3 Maart 2019

Saskia Schatteman (BVAM):

De Belgische Vereniging voor Audiovisuele Media groepeert al enkele decennia de voornaamste spelers binnen de sector en vertegenwoordigt grosso modo 60% van de Belgische reclamemarkt. Vandaag lijkt haar rol zich meer dan ooit toe te spitsen op gemeenschappelijke standaarden, expertise en promotie. Een gesprek met Saskia Schatteman, CEO van de Var, die de BVAM voorzit sinds eind mei 2018.

Kun je misschien kort even de missies van de BVAM samenvatten?
De BVAM is een forum voor audiovisuele media, waar haar leden (Var, RMB, IP, SBS, Medialaan-dPP, Belgium Television en Brightfish) relevante sectoronderwerpen kunnen bespreken.  Uiteraard gebeurt dit binnen het kader van de wet op de mededinging. Het gaat dan om onderwerpen als de voorbereiding van de CIM-meetings, nieuwe projecten inzake research, de bepaling van technologische standaarden, enzovoort.

Verder leggen we ons toe op de promotie en de verdediging van de audiovisuele media als dusdanig, onder andere door communicatie en de organisatie van events. In dat verband hebben we vorig jaar bijvoorbeeld de functie van secretaris-generaal in het leven geroepen. Die wordt vervuld door Wout Dockx. Hij treedt op als het centrale aanspreek- en communicatiepunt voor de audiovisuele sector. Verder verzorgt hij ook de coördinatie, de opvolging en de centralisatie van de knowhow. Aldus willen we korter op de bal spelen en sterker aanwezig zijn op de markt.

Een andere missie die ons na aan het hart ligt, is de versterking van onze expertise. We voeren dan ook geregeld gezamenlijke onderzoeken. Zo bereiden we momenteel een Belgische versie van het internationale ‘Re-evaluating media’ onderzoek voor. Dat wordt dat gevoerd door Ebiquity en peilt hoofdzakelijk naar de impact van ads op de merken enerzijds en de perceptie bij de marketeers van bepaalde media. Als we die resultaten eenmaal hebben, willen we die ook uitgebreid voorstellen aan de markt.

Koesteren jullie plannen voor een nieuwe editie van een prestigieus initiatief als Tell-a-Vision?
Neen, wellicht niet. We hebben vastgesteld dat de organisatie van zulke grootschalige conferenties enorm veel werk vraagt en ook te veel tijd eisen van de bezoekers die daar niet altijd over beschikken: het wordt alsmaar lastiger mensen gedurende een volledige dag van hun werk te houden. Daarom plannen we voortaan meerdere kleinere en kortere sessies die gewijd zijn aan pertinente issues voor de sector. De eerste in die reeks vond op 5 februari plaats bij Medialaan. Ze verwelkomde de Brit Peter Field en onze landgenoot Wim Vermeulen voor een gesprek over onder andere de advertentiemarkt en het evenwicht tussen brand building en activation. De volgende sessie vindt plaats op 28 maart en zal gaan over de impact van de schermgrootte. De Australische professor Karen Nelson Field deed hier baanbrekend onderzoek over.

Hoe zou jij als expert de Belgische audiovisuele markt omschrijven, als je ze vergelijkt met de buitenlandse?
De Belgische audio visuele sector is op vele vlakken DE referentie binnen Europa. Eerst en vooral op niveau van kwalitatieve content. Wat verder opmerkelijk is, is dat we zeer sterke lokale media hebben. De lokale content in België is van een bijzonder hoog niveau en kan rekenen op veel enthousiasme bij de kijkers en luisteraars. Dat is een uitstekend wapen in de strijd tegen de internationale concurrentie en een sterkhouder waarop we moeten blijven inzetten. Recent nog gaven studies aan (cfr. Econopolis studie die in het Vlaams Parlement werd gepresenteerd op vraag van Minister van Media Sven Gatz) dat de investeringen in lokale producties per capita nergens zo hoog zijn dan in België. We merken daardoor ook dat het kijkvolume van broadcast content daardoor, in tegenstelling tot het buitenland, stabiel blijft. Weliswaar verschuift de content consumptie naar verschillende schermen en andere windows (oa uitgesteld kijken).

Om die trend te kunnen meten, werken we ook aan nieuwe meetsystemen, die de content & advertising consumptie van kijkers & luisteraars in beeld brengt. Er wordt met man en macht gewerkt aan de uitdaging om de content cross screen te meten en ook hierin spelt BVAM, samen met de broadcasters en het CIM , een belangrijke rol.

Tot slot wil ik ook nog meegeven dat ook op innovatievlak, België bovenaan staat, met o.a. een werkende technologie voor Adressable Advertising op het grote scherm en innovatieve research. BVAM leden presenteren hier ook regelmatig over op internationale conferenties zoals die van Egta (Internationaal Sales Houses associatie).

Je vindt de rest van dit interview in ons maartnummer, net zoals het verslag van ons gesprek met Peter Field en Wim Vermeulen.

Archief / ASSOCIATIONS