Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: Sociale netwerken in Vlaanderen, wat je zegt en wat je doet

Zondag 3 Maart 2019

Seen from Space: Sociale netwerken in Vlaanderen, wat je zegt en wat je doetVolgens de gegevens uit de Digimeter voor 2018 gebruikt 87% van de Vlamingen van 16 jaar en ouder maandelijks minstens een sociaal netwerk. Deze proportie bedraagt zowat het maximum bij de jongeren dan 35 jaar, maar blijft nog behoorlijk hoog bij de senioren. Los daarvan legde de studie de respondenten zes stellingen in verband met de sociale netwerken voor en vroeg om aan te geven of ze daar al dan niet mee akkoord gingen.

Sommige leken vrij consensueel, waarbij de scores binnen de verschillende leeftijdscategorieën vrij dichtbij elkaar lagen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de houding inzake privacy, waarbij de proportie schommelt tussen 53 en 59%. Of de stelling dat sociale media te veel tijd opslorpen, van 53% bij de jongste respondenten tot 61% bij de 35-44-jarigen. Deze consensus moet nochtans in verband worden gebracht met het gebruik: een jongere op twee zegt op privacy te letten, wat betekent dat de andere helft dat niet of minder doet. Maar die andere helft is ook actief op de sociale netwerken.

De correlatie is overigens net omgekeerd tussen het gebruik van de netwerken en de interesse voor privacy. Dat is uniek, want het akkoord met andere stellingen als “vrees om nieuws en gebeurtenissen te missen” of “op de hoogte blijven van wat er gebeurt” hangt nauw samen met een min of meer intensief gebruik van de sociale netwerken en neemt bijgevolg soms sterk af met de leeftijd. De stelling “ik kan er geen dag zonder” is het minst populair: 26% gaat akkoord, met een belangrijke kloof: van 34% bij de 16-24-jarigen tot 17% bij de 55-64-jarigen. Opgelet: het gaat hier om verklaarde gedragingen en attitudes. Tegelijk is het gevoel te veel tijd door te brengen op de sociale netwerken sterk toegenomen in 2018 in Vlaanderen, ten opzichte van het jaar ervoor (van (34 tot 56%), maar dat lijkt geen impact te hebben op het effectieve bezoek aan deze sociale netwerken. Guilty pleasure?

Archief / INTELLIGENCE