Fr
Close

INTELLIGENCE

Boston Consulting Group en Google buigen zich over het potentieel van data-driven marketing

Zondag 24 Februari 2019

Uit onderzoek dat de Boston Consulting Group in opdracht van Google voerde bij 200 bedrijven wereldwijd, bleek dat slechts 2% van de bedrijven optimaal gebruikmaakt van data-driven marketing. Volgens het rapport dat The Dividends of Digital Marketing Maturity werd gedoopt, slagen diegene die dit wel doen erin om hun omzet met 20% te verhogen en 30% meer kostenbesparingen te verwezenlijken.
 
Om te bepalen waar een bedrijf staat inzake data-driven marketing ontwikkelde het instituut samen met de Google Digital Academy de Digital Maturity Benchmark. Er worden vier fases onderscheiden: nascent, emerging, connected, multimoment. Uit de resultaten blijkt dat ruim 85% van alle bedrijven die zich in de twee verst gevorderde volwassenheidsstadia van data-driven marketing bevinden (‘Connected’ en ‘Multi-moment’) eveneens hoog scoort qua organisatorische volwassenheid. Die kunnen dan weer 1,5 meer kostenbesparingen en een tot 2,5 keer hogere omzetverbetering realiseren met hun data driven marketing.

Archief / INTELLIGENCE