Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: binge watching gaat achteruit en betalende streaming vooruit

Vrijdag 25 Januari 2019

Seen from Space: binge watching gaat achteruit en betalende streaming vooruitIn de recente definitieve versie van de Establishment Survey (ES) CIM, gaat het percentage van de binge watching fans licht achteruit, vooral door de Franstalige 35-plussers. Dat lijkt vrij onverwacht, als je kijkt naar het succes van Netflix, de toenemende volumes TSV, VOD en digitale opnames zoals die gemeten worden in de CIM tv, maar het is niet per se onmogelijk. Want misschien is binge watching net zo goed een mode als een gedrag?

Kijken naar Netflix impliceert immers niet automatisch dat je dwangmatig een enkele serie doorkijkt, en dat geldt al zeker niet voor uitgesteld kijken. Gaat het hier om een realiteit of om een vertekend beeld door een declaratieve studie? Het is onmogelijk om die knoop definitief door te hakken, maar de bijbehorende items zijn zeer coherent ten opzichte van objectievere indicatoren.

Zo evolueert de herkomst van de bekeken series vrij logisch in de tijd. De hoofdbron voor seriemarathons blijft de thuisopnames via de set-top box, maar hun volume neemt af. De tweede bron is de betaalde streaming van Netflix, die een duidelijke stijging vertoont bij categorie onder de 55. Deze betaalde streaming is uitgegroeid tot de belangrijkste bron van binge-watching voor 12- tot 34-jarigen. Daarna volgen de secundaire bronnen, die allemaal afnemen: VOD-operators, sites en apps-kanalen, DVD / BluRay en andere downloads / gratis streaming, legaal of niet.

Blijkbaar geldt een streven naar meer comfort en eenvoud. En laten we niet uit het oog verliezen dat ondanks de lichte daling nog steeds meer dan een derde van de bevolking (12+), en meer dan de helft van 12-34 jaar, verklaart te binge watchen.

*: Binge watching wordt in de ES gedefinieerd als het kijken naar drie of meer afleveringen van dezelfde tv-serie op dezelfde dag.

Archief / INTELLIGENCE