Fr
Close

MEDIA

Talk of the town, door Griet Byl (MM)

Zondag 25 November 2018

Talk of the town, door Griet Byl (MM)

Vorige week was het World Television Day. Voor de gelegenheid werd er flink met cijfers gestrooid. Ze waren niet noodzakelijk identiek, maar hadden wel dezelfde teneur. Rode draad was de bedreiging gevormd door de steile opmars van uitgesteld kijken en VOD. Die tweeledige evolutie zou verstrekkende gevolgen hebben voor de toekomst van onze (nationale) commerciële televisiezenders en hun reclame-inkomsten. In die mate dat de Vlaamse Mediaminister alle grote spelers aan tafel riep en weer naar huis stuurde met de opdracht na te denken over de oprichting van een lokale Netflix en ondoorspoelbare reclame.

Al dat doemdenken ten spijt blijft televisie, hoe je het ook draait of keert, globaal gezien en als je verder kijkt dan de jongere doelgroepen alleen, een bijzonder populair medium. Zo herinnert het laatste Global TV Deck eraan dat in België per dag gemiddeld nog steeds tussen 3u18 (Noord) en 4u03 (Zuid) televisie wordt gekeken. Ook al zitten jongeren ongetwijfeld minder dan hun ouders vroeger uitgezakt voor buis, toch haalt een gemiddelde reclamecampagne in ons land volgens hetzelfde verslag nog altijd tussen de 18 miljoen (Zuid) en 24 miljoen (Noord) views. Niet echt te verwaarlozen aantallen, toch?

Bovendien bieden de betrokken spelers – zenders, regies, ja zelfs distributeurs -  in tegenstelling tot wat de perceptie en kwatongen soms lijken te suggereren, wel degelijk weerwerk om zich optimaal aan te passen aan het nieuwe kijkgedrag. En zelfs aan de veranderende mediaconsumptie in het algemeen. Door te sleutelen aan de programmaroosters. Door te experimenteren met nieuwe formats die de talkability – traditioneel een sterke troef van tv – doortrekken naar mobile en online om zo de gegeerde maar onbereikbare en wispelturige jongere doelgroepen aan te spreken. En door te investeren in targeted advertising: zoals Peter Quaghebeur, SBS-CEO, oude rot en man met een visie, herhaalde, is dat geen ultiem wondermiddel, maar een aanvulling en uitbreiding van het klassieke reclamemodel.

Los van deze inspanningen en experimenten, is het misschien nuttig de manier van meten aan te passen aan de veranderende markt, zodat de bereikcijfers beter aansluiten bij de werkelijkheid. Deze noodzaak geldt overigens niet alleen voor televisie, zoals duidelijk bleek uit een debat dat we vorige week in samenwerking met NewsWorks organiseerden met een panel van adverteerders en waarop we binnenkort nog terugkomen.

Zo zou het CIM vanaf volgend jaar naar verluidt uitpakken met een enkel dagcijfer per gemeten zender, dat de televisieconsumptie in haar geheel zou weergeven. Dat zou een heel ander en rooskleuriger beeld van Total TV geven. Daarnaast is het misschien een idee om, zoals in de States wordt overwogen, de eeuwige leeftijdsgrens van 54 jaar te doorbreken. Ook dat zou een gerechtvaardigde en positieve impact hebben op de bereikcijfers. In beide gevallen zou het de publicitaire aantrekkingskracht van het medium ten goede komen.

Voor het geval je nog steeds zou vinden dat tv maar beter zijn schort aan de wilgen zou hangen of zich omscholen tot YouTuber, Instagrammer of influencer, geven we je bij wijze van uitsmijter nog een video van Deloitte mee. Zoals het een consultant die naam waardig betaamt, nam de groep ook de toekomst van televisie onder de loep. Dat leverde vier scenario’s op voor de tv- en video-industrie tegen 2030. Of hoe we samen kunnen dromen van een betere wereld…

Archief / MEDIA