Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: Politieke belangstelling: iets voor geleerde oude mannen?

Vrijdag 12 Oktober 2018

Seen from Space: Politieke belangstelling: iets voor geleerde oude mannen?Vandaag trekken miljoenen Belgen naar de stembus om hun gemeenteraad te verkiezen. Het is een mooie gelegenheid om in onze Pulsar-studie te graven naar een verklaarde belangstelling voor de politiek (een van de 35 thema’s waarover we de bijna 5000 respondenten van ons onderzoek ondervraagd hebben).

Het resultaat is perfect evenwichtig bij Frans- en Nederlandstaligen. Iets minder dan 19% van het totaal verklaart interesse te hebben voor het onderwerp van de verkiezingen deze zondag. Er is wel een verschil tussen de jongeren (14%) en de oudere respondenten in onze steekproef (24%) en dat is niet te verwaarlozen. Hoe hoger opgeleid en hoe actiever, hoe groter de kans dat men zich interesseert voor politiek. Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst; maar slechts een man op vier zegt geïnteresseerd te zijn. Niet echt een meerderheid dus. Iedereen kan deze trends op zijn eigen manier interpreteren, maar wij vinden ze niet echt geruststellend.

Archief / INTELLIGENCE