SLUITEN


Op zoek naar iets ?

Zoeken

Al een MM-account ?

Inloggen Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.Je wachtwoord versturen
FR NL

Op zoek naar iets ?


GEAVANCEERDE ZOEKOPTIES >

Nog geen lid van MM ?

mm.be is een freemium site. Om toegang te krijgen tot onze betalende inhoud, moet je een account aanmaken en je abonneren op onze producten.
Account aanmaken

Al een MM-account ?

Wachtwoord vergeten ?

Voer hierna uw e-mail adres in en ontvang een link om uw wachtwoord aan te maken.


Je wachtwoord versturen
close

CEO's aan het woord: Wim Jansen en Gino Baeck face to face

Dinsdag 25 September 2018


CEO's aan het woord: Wim Jansen en Gino Baeck face to face
Op de achttiende verdieping van een statig gebouw vlakbij de Grote Zavel ontvangt Wim Jansen, CEO JCDecaux, de trotse winnaar van de AMMA voor Media Saleshouse of the Year, in zijn nieuwe kantoor Gino Baeck, CEO van GroupM en Mindshare, en in die hoedanigheid de even trotse winnaar van de AMMA Media Agency of the Year. MM nodigde het duo immers uit voor een dubbelgesprek en ze zeiden ja.
 
Het prachtige uitzicht op de Brusselse skyline biedt het ideale decor om met de nodige afstand teug te blikken op de successen van het afgelopen jaar en visies uit te wisselen aangaande de verwachtingen over de verdere evolutie van het reclamevak. 

Al bij de begroeting valt het op dat beide heren mekaar goed kennen en dat hun onderlinge verstandhouding verder reikt dan oprecht wederzijds respect binnen een zakenrelatie. Tijdens een korte rondleiding door de nieuwe functionele werk- en vergaderruimets voor zijn teams, toont Wim ons met enige fierheid zijn laatste uitvinding. Het is een app op smartphone die speciaal ontwikkeld is om aan alle werknemers van JCDecaux permanent te laten weten hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar zijn op de bedrijfsparking op basis van de registratie van de in- en uitgaande badges. “Ik geloof in simpele oplossingen om het functioneren van bedrijven te optimaliseren”, glimlacht Wim, “ik was dan ook verbaasd dat deze app nog niet bestond en heb ze dus speciaal laten ontwikkelen.” 
 
My Generation
 
“We kennen elkaar al van bij onze vorige werkgevers”, blikt Gino terug. “Bij onze eerste ontmoeting werkte ik nog bij Sanoma en Wim was aan de slag bij VT4 en VijfTv. We waren toen nog concullega’s in salesfuncties bij grote mediabedrijven en er ontstond vrij snel een goede verstandhouding tussen ons. We deelden onze passie voor technische innovatie en progressie in de sector. Die goede relatie heeft zich nadien verdergezet bij elke stap in onze respectieve loopbanen. Ik bewonder Wim om als eerste de aankomende dynamiek in OOH te hebben erkend en om de stap te maken van tv naar JCDecaux. Als bedrijfsleider is het een prettige gedachte om binnen de sector een aantal gelijkgestemde kameraden te hebben om af en toe in compleet vertrouwen visies en raadgevingen mee te delen en ideeën mee af te toetsen”. Wim beaamt:” Ik waardeer bij Gino de eerlijkheid waarmee hij zijn meningen deelt, steeds vanuit een constructieve insteek. Gesprekken met Gino, ook al zijn ze soms kort et geïmproviseerd, helpen om van genomen beslissingen ook goede beslissingen te maken. Ik merk daarbij op dat het ongetwijfeld geen toeval is dat wij beiden op die manier bij elkaar te rade te gaan en elkaar te steunen. We zijn immers allebei op vrij jonge leeftijd bedrijfsleider geworden. Gino op zesendertigjarige leeftijd bij Mindshare en ik was pas vierendertig toen ik tot algemeen directeur benoemd werd bij VT4 en VijfTv.”
 
Over het belang van talent en een goede mix
 
De managementstijl van beide AMMA-winnaars vertoont een hoge graad van overeenstemming, die naargelang het gesprek vordert, steeds opvallender als een rode draad door alle commentaren van hun recente successen loopt. Zowel Wim als Gino tonen zich heel betrokken bij alles wat reilt en zeilt op de werkvloer. “Mij vind je op de vloer bij de teams en bij de klanten”, zegt Gino. “Ik vind het belangrijk om tijdens de meetings mijn persoonlijk engagement te tonen aan de adverteerders en mijn teams uitdrukkelijk te steunen.” Bij een onderneming met een grote logistieke pijler zoals JCDecaux, is er uiteraard een grote verscheidenheid in de profielen van de teams. “Ik doe samen met mijn HR-team de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat die verscheidenheid niet leidt tot afstand tussen de mensen van de plaatsingen en het onderhoud van onze panelen, de medewerkers op de IT afdeling en de boekhouding en de sales & marketing afdelingen of het management”, zegt Wim daarover.

 

Wim Jansen: “Een gezonde winning spirit bereik je door je bereikbaar op te stellen voor alle medewerkers.”“Het is belangrijk te onderstrepen dat ons succes voortkomt uit een sterke teamspirit waarbinnen iedere schakel in het proces met plezier zijn taak opneemt. Successen in pitches en erkenning door awards vormen daarbij natuurlijk een positieve drijfveer, net zoals teambuildings en informele bedrijfsfeestjes waarop ik graag achter het buffet ga staan om iedereen te bedienen om een hapke en een klapke te delen. Een gezonde winning spirit bereik je door je bereikbaar op te stellen voor alle medewerkers. En een toffe werkplek als deze met een prachtig uitzicht helpt natuurlijk ook om elke dag met volle goesting naar kantoor te komen.”

Gino voert voor beide award winnaars een aantal verklaringen aan voor het succes van de afgelopen jaren: “Natuurlijk zijn we allebei gedreven door passie voor onze teams, onze klanten en partners, we steken onze energie in de vooruitgang van onze bedrijven door permanente innovatie, steeds met het oog op verbetering. Die passie brengen we over op de talenten die ons omringen. Ik meen te mogen zeggen aan de hand van de behaalde resultaten dat we onze AMMA’s dubbel en dik verdiend hebben. Mindshare was binnen het marktsegment van de mediabureaus in 2017 de grootste groeier in termen van omzet maar, zeker even belangrijk, we kenden ook een significante stijging van de rendabiliteit, wat bewijst dat onze manier van investeren in mensen en tools ook klopt binnen het huidige businessmodel. Naast de ‘client retention’ a rato van 95% via contractverlengingen met grote klanten waaronder Unilever en Gamma, bestond de grootste succesfactor uit de vele nieuwe gewonnen klanten zoals IKEA, Palm Breweries, Profel, Eckes Granini, Europese commissie, MGA Entertainment, Zapf Creations, Morres Wonen, Haribo, 20th Century Fox, Warner Bros, Deliveroo, Sanofi, Nokia en Brussels Airlines. Bij elk van deze successen zijn het de mensen die het verschil maken. Ik meen te kunnen stellen dat ik kan rekenen op de beste talenten van de markt binnen een team dat is samengesteld uit een goede mix van jonge ‘gamechangers’ met veel geroutineerde ‘seniors’. We hebben toptalenten aangetrokken om de departementen voor digital, video & social te versterken en we zijn daarbij blijven investeren in strategische expertise. We blijven groeien door onze positieve instelling met de blik op morgen en door optimaal samen te werken als volwaardige partners met klanten, media, de WPP partners, creatieve bureaus en de collega’s binnen GroupM.” Gino voegt eraan toe: “Zo verwacht ik van onze teams dat ze ‘original thinkers’ zijn, die nooit de status quo aanvaarden en dat ze evolueren naar ‘adaptive planning & trading’. Daarbij draag ik de waarden ‘speed, teamwork & provocation’ hoog in het vaandel. Dit zijn geen holle woorden, want ik word nerveus als we zondigen tegen deze waarden. Klanten verdienen het om snel en efficiënt geholpen te worden, teamleden mogen niet aan hun lot worden overgelaten ook al zit er druk op de ketel. Ik neem dit motto letterlijk en neem daarbij geen blad voor de mond tegenover klanten, concurrenten of partners. Ik geloof dat dat de beste manier van werken is”. 
 
Diversificatie en innovatie
 
Wim laat zich ontvallen dat de AMMA voor Media Agency en Media Saleshouse niet voor de eerste keer aan Mindshare en JCDecaux werden toegekend. Beide bedrijven wonnen deze trofee al een aantal jaren geleden. “Het succes komt immers niet in een oogopslag”, zegt Wim hierover, “net zoals ik Gino de afgelopen jaren vele malen heb kunnen feliciteren met zijn groeiende prijzenkast met AMMA, Effie’s en andere awards, hebben we ons ook bij JCDecaux drie jaar na elkaar kunnen verheugen op silver of bronze AMMA’s alvorens dit jaar op de hoogste trede van het podium plaats te nemen. Dat toont aan hoe belangrijk het is om consistent en permanent verder te bouwen aan de prestaties van de onderneming inzake dienstverlening zowel op korte als op lange termijn. Door diversificatie en innovatie zijn we erin geslaagd om ons marktaandeel in OOH te laten groeien op tien jaar tijd van 26% naar 51%. Daarbij is het belangrijk te noteren dat elk segment in ons aanbod, van de grote tot de kleine formaten, de ‘malls’, Inserts of Villo, allemaal positief moet bijdragen tot de omzet en operationele marge. Ons geheim schuilt in onze klantgerichte bedrijfscultuur: onze teams hebben steeds aandacht voor de behoeften van de klanten om met de juiste oplossingen op de proppen te komen, zowel bij de adverteerders als bij de lokale overheden of de andere partners. De informatie die gepuurd wordt uit de gesprekken met klanten wordt gekaderd binnen onze langetermijnvisie en vormt de basis voor de beslissingen inzake verdere investeringen in producten en diensten op basis van rationeel berekende risico’s. Men mag niet vergeten dat in OOH de investeringen nooit gering zijn, zodat de terugverdienmodellen altijd over tien of vijftien jaar gespreid zijn. Het succes of het falen van een goed innovatief idee komt pas na een lange periode consistent doorwerken.” 
 
Concurrentie is overal
 
Die consistentie in de bedrijfsstrategieën die noodzakelijk is om successen te halen, staat meer dan ooit onder druk door het toenemende aantal ‘pitches’ die resulteren in overeenkomsten met adverteerders voor kortere perioden. “De voortdurende druk op de omzetten en de onzekerheid over de marges stellen onze sector inderdaad voor problemen”, zegt Gino. “Niet omdat de weerwaarde of de expertise van mediabureaus in vraag gesteld zouden worden, want de mediabureaus zullen zich aanpassen en hun expertise op andere manieren ten dienste stellen van de adverteerders. Maar het kortetermijndenken bemoeilijkt wel de investeringen in nieuw talent. Het is geen evidentie om te investeren in het aantrekken en het opleiden van mensen om adverteerders een optimale dienstverlening te garanderen als je er niet zeker van bent dat die investering na de looptijd van het contract ook een ‘return on investment’ oplevert. Het grootste probleem waar onze sector vandaag mee worstelt, is het verlies van waardevolle talenten, omdat ze het net iets te intensief vinden in ons wereldje. Ik acht daarvoor de adverteerders en de mediabureaus gezamenlijk verantwoordelijk. Het debat over de correcte verloning in verhouding met de enorme toegevoegde waarde die we leveren, dient gevoerd te worden. En dan blijven hopen dat mediabureaus niet meer in de verleiding gebracht worden om voor sommige klanten met verlies te werken”.

 

Gino Baeck: “Het debat over de correcte verloning in verhouding met de enorme toegevoegde waarde die we leveren, dient gevoerd te worden. En dan blijven hopen dat mediabureaus niet meer in de verleiding gebracht worden om voor sommige klanten met verlies te werken.”Ook aan de kant van de mediaexploitanten en de regies, zet de inkorting van de termijnen de partnerships onder druk. “Enerzijds wegen door de snelle evolutie naar een grote aantallen digitale borden de vereiste investeringen in ons aanbod steeds zwaarder door”, licht Wim de uitdagingen voor de toekomst van Out of Media toe. “En anderzijds zijn door de snelle evolutie van de technische mogelijkheden de geboden oplossingen aan onze partners sneller voorbijgestreefd. De aanbestedingen van de lokale overheden, luchthavens of supermarkten bevatten bijgevolg steeds meer eisen voor specifieke oplossingen en de looptijd van de contracten wordt ook beperkt. Bovendien wordt het speelveld wijd opengetrokken. We weten nooit tegen wat soort actoren we het moeten opnemen in de ‘pitches’. Het kunnen nationale of internationale bedrijven zijn, binnen de mediasector of actoren die nieuwe technologieën of reclamepakketten ontwikkelen. Meestal vernemen we zelfs na de toekenning van de aanbesteding niet wie heeft meegedongen. Zelfs Google heeft onlangs nog verklaard veel interesse te hebben in OOH; de beursnotering van JCDecaux is daarbij natuurlijk onmiddellijk de hoogte in geschoten. Net omwille van de brede concurrentie zijn we genoodzaakt om steeds onze modellen in vraag stellen, om te blijven innoveren en zodoende de concurrenten uit alle hoeken een stapje voor te blijven. Alleen zo kunnen we onze partners de gepaste oplossingen aanreiken op basis van onze rijke expertise in alle segmenten van de OOH-media. Een recent voorbeeld van zulk een innoverende oplossing die aan de basis ligt van een nieuw partnership is de ontwikkeling van ons aanbod bij Carrefour, waarbij massaal anonieme klantengegevens gebruikt worden om nauwkeurige ‘targeting’ mogelijk te maken. In het kader van die samenwerking, werpen we ons op als een volwaardige businesspartner, die participeert aan de optimalisatie van de marketing op de verkooppunten.” Ook de mediabureaus worden gewaar dat er concurrentie uit andere hoeken dreigt. “Sommige lokale mediaspelers die zich geroepen voelen om maximaal verticaal te groeien binnen het ecosysteem, kunnen een ontwrichtende rol spelen”, zegt Gino daarover.

 

Wim Jansen: “Net omwille van de brede concurrentie zijn we genoodzaakt om steeds onze modellen in vraag stellen, om te blijven innoveren en zodoende de concurrenten uit alle hoeken een stapje voor te blijven.”“Laten we hopen dat adverteerders verstandig genoeg zijn om de ‘targeting’ van hun campagnes en de neutrale keuze van mediakanalen over te laten aan mediabureaus die over alle platformen heen kijken. Wij doen vandaag niet wat Google, Facebook of Amazon doen: wij beoordelen neutraal hoe die platformen individueel en of gezamenlijk kunnen bijdragen om onze klanten hun consumenten efficiënt te bereiken”.
 
Innovatie & agiliteit
 
De twee termen die op tafel komen als de twee bevriende bedrijfsleiders de opportuniteiten voor de nabije toekomst bespreken, zijn ‘innovatie’ en ‘agiliteit’. “Zowel Gino als ik beschikken over de nodige dosis naïef optimisme”, glimlacht Wim. “We geloven in de positieve gedrevenheid van onze medewerkers en onze partners om samen onze sector beter te maken. De inhaalbeweging die OOH in België heeft gemaakt, was niet mogelijk geweest zonder de steun van de hele sector bij het investeren in een moderne CIM-bereikstudie en nieuwe tools. De hele reclamemarkt heeft zich sindsdien in snel tempo aangepast en onze klanten krijgen veel betere oplossingen aangereikt dan voorheen en de actoren binnen het OOH segment zijn klaar voor de toekomst. Ik heb onlangs laten berekenen dat meer dan 90% van de affichageborden klassieke analoge panelen zijn. Er is dus een heel groot groeipotentieel voor de digitale technologieën, waarbij JCDecaux als innovator en expert een grote rol zal spelen.” Ook de mediabureaus leggen steeds meer de nadruk op hun rijke expertise en hun rol als businesspartner.

 

Gino Baeck: “Sommige lokale mediaspelers die zich geroepen voelen om maximaal verticaal te groeien binnen het ecosysteem, kunnen een ontwrichtende rol spelen.”“De missie van onze groep is duidelijk vastgelegd”, verheldert Gino zijn visie. “We moeten groei realiseren voor merken en bedrijven. Wij krijgen niet minder vragen van de adverteerders maar meer vragen, waarbij data, ‘insights’ en strategie centraal staan. Zo zijn het capteren van alle mogelijke signalen, ‘real time buying & optimising’ van campagnes en de productie en uitzenden van content nieuwe opdrachten voor mediabureaus. In de uitbouw van onze dienstverlening als adviesverleners, zullen we in de toekomst nog meer de capaciteiten van de WPP-groep inzetten, door bijvoorbeeld researchprojecten op touw te zetten met partners als Kantar en Wunderman. Door het potentieel van de groep beter te benutten, kunnen we de adverteerders overkoepelende diensten aanbieden. De grootste troeven bij het aangaan van de uitdagingen die voorliggen, zijn uiteraard de talenten en de kennis van onze teams. Bij talent- en people-management ligt de sleutel van onze toekomstige successen. We organiseren daarom opleidingsprogramma’s, voorzien leertrajecten binnen onze groep op Europees en wereldvlak en organiseren vaker ‘teambuilings’. Ook hebben we geleidelijk meer flexibiliteit ingebouwd inzake werktijden en mogelijkheden gecreëerd om efficiënt thuis te werken. Mediabureaus moeten dringend meer talenten aantrekken en er alles aan doen om jonge krachten aan boord te houden om ze verder te ontwikkelen. Ik heb me persoonlijk geëngageerd om me daarvoor in te zetten binnen de UMA (United Media Agencies) , als chairman van de commissie ‘expertise’”. 
 
Nooit achteromkijken

We verzoeken de heren om aan introspectie te doen met de vraag of ze spijt hebben van sommige stappen of beslissingen in hun loopbaan. “Op zich is spijt een slechte raadgever”, weet Gino. “Ik ben iemand die vooruitkijkt en niet achteruit. Wanneer we een ‘pitch’ verliezen, heb ik dat de dag erna al grotendeels verteerd en focus ik me weer op klanten. Eens een beslissing genomen is, doe ik er alles aan om er het beste van te maken, dus ik heb zelden spijt. Natuurlijk verwijt ik mezelf wel een aantal fouten en aarzelingen. Er zijn bepaalde beslissingen die ik eerder had moeten nemen. Zo heb ik bijvoorbeeld pas twee jaar geleden de stap naar meer flexibiliteit en de mogelijkheden tot home working goedgekeurd. Het management had dat al een jaar eerder op tafel gelegd. Ik had schrik om de ‘teamspirit’ op de werkvloer kwijt te geraken. Nu merk ik dat dit bijzonder goed loopt en die vaststelling sterkt nog mijn vertrouwen en mijn trots in mijn team. Ook met aanwerven van een HR manager had ik eerder moeten doen.” Wim treedt Gino alweer bij als het gaat over nooit achteromkijken en verwoordt vervolgens zijn schaarse momenten van spijt een weinig anders: “Soms overvalt mij het onbehaaglijke gevoel dat de projecten niet snel genoeg vorderen. Als ik dan de situatie analyseer, moet ik mezelf dikwijls verwijten dat onze teams met te veel dingen tegelijk bezig zijn, waardoor de energie te zeer verspreid is om efficiënt te werk te gaan. Dat is een frustrerende vaststelling want mijn eigen enthousiasme ligt dan aan de basis van de vertraging.” 

“Het is duidelijk dat we allebei niet al te graag achteruitkijken”, glimlacht Gino. “Vandaar mijn vraag voor jou: wat zou de volgende stap in jouw loopbaan kunnen zijn?” Wim neemt zijn tijd om na te denken, ook al omdat hij zich zorgen maakt over de mogelijke interpretaties van zijn antwoord door zijn teams. “Ik zie me, na de vervulling van mijn opdracht hier, niet vertrekken naar een ander mediabedrijf”, zegt Wim stellig. “Tussen alle mogelijke opties zou ik het liefst kiezen voor een opdracht voor JCDecaux op supranationaal niveau of op een grote markt waar OOH nog verder ontwikkeld moet worden.” Dat antwoord is wat Gino verwacht had en hij voegt eraan toe: “Een soortgelijke stap van CEO naar senior consultant voor GroupM zou mij ook bevallen.” Wim vraagt Gino om niet vooruit maar opzij te kijken met de ‘what if’ vraag: “Indien je niet voor de media- en reclamesector had gekozen, wat zou je dan geworden zijn?” Gino vertelt dat hij sinds zijn kindertijd al een passie heeft ontwikkeld voor het ontwerpen, inrichten en decoreren van mooie ruimtes. “Mijn ouders wilden absoluut dat ik economische wetenschappen ging studeren, met als gevolg dat er aan mij een gepassioneerde architect of vastgoedontwikkelaar is verloren gegaan”. En zo beëindigeden we ons gesprek zoals we het begonnen waren, met onze blikken gericht op de statige torens en de vele bouwwerven in het hart van bruisend Brussel, vanuit het raam van Wims nieuwe kantoor aan de Zavel. ARCHIVE / BRANDS - STRATEGY


INTERVIEW

Bruno Liesse (Newsworks):

Bruno Liesse (Newsworks): "De motivatie om media te consumeren om zich te informeren is groot"DOSSIER  Merit Awards 2019: de laureaten en finalisten  


Dit jaar reikte de jury van de Merit Awards, voorgezeten door Mieke Debeerts (chief customer experience & marketing communications officer, Belfius), aan de zijde van de redactie van de Merit...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Weg met stereotiepe reclame  


De laatste jaren ontstaan nieuwe reclamedynamieken als weerspiegeling van de samenleving. Die werden meer bepaald in gang gezet door groepen als Unilever of P&G en dragen bij om de verschillende...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier


Luxury: What's in a name?  


Hoe evolueert het aankoopgedrag van consumenten voor luxeproducten? Dat is de vraag die de Luxury Survey studie van Roularta zich stelde. De studie die voor het eerst in 2015 werd gevoerd, kreeg...


en savoir plus
Member only
Connectez-vous Om toegang te krijgen tot dit dossier