Fr
Close

TRAINING&BOOKS

Philippe Biltiau: permanente hernieuwing van de Executive Master in Digital Marketing & Communication van de Solvay Brussels School en de BMMA

Zaterdag 15 September 2018

Philippe Biltiau: permanente hernieuwing van de Executive Master in Digital Marketing & Communication van de Solvay Brussels School en de BMMAAl 27 jaar bekommeren de eerbiedwaardige Solvay Brussels School Economics & Management en de BMMA zich om kaderleden met een commerciële functie en de noodzaak om zich aan te passen aan een wereld in verandering. Dat doen ze met hun Executive Master in Digital Marketing & Communication. Een gesprek met Philippe Bilitiau die aan het hoofd staat van het programma dat aangeboden wordt door beide hiervoor genoemde spelers, in samenwerking met Havas, La Libre Belgique en OnlySalesJob.

Wat maakt deze Master anders dan de rest van het overvloedige aanbod in deze discipline?
In de eerste plaats zijn aanpasbaarheid. Vier jaar geleden hebben we besloten de aanpak te hernieuwen. Sindsdien updaten we alles elk jaar opnieuw. We bieden zes modules die we voortdurend aanpassen aan de dynamiek op de markt.

Hoe identificeren jullie de relevante veranderingen die ingevoerd moeten worden?
Door de feedback van de deelnemers die we ondervragen. Zo hoorden we dat big data onvoldoende aan bod kwam in de content. We zijn dan van twee dagen overgestapt naar dri, om aan de noden te kunnen beantwoorden. We hebben daar ook d marge voor, want onze master is vrij lang. Hij duurt 17 dagen, wat hem ook onderscheidt van de rest.

Is dat uitzonderlijk?
Wat het gepresteerde volume betreft, zeker en vast. Er bestaan verschillende programma’s van uitstekende kwaliteit, maar door twee of drie dagen uit te trekken per module, nemen we voldoende tijd om de onderwerpen uit te diepen. Reken op vijf os zes zaterdagen, wat toch wijst op een sterke motivatie bij de deelnemers. Des te beter voor hun werkgevers die in deze opleiding investeren.
We waken ook over een goed evenwicht tussen de academische docenten en mensen uit de praktijk, spelers uit de sector die elke dag geconfronteerd worden met de problematieken van hun klanten. We kunnen prat gaan op goede referenties in beide universums.

Hoe evolueert dit programma momenteel?
Op twee niveaus. Op het vlak van de lessen gaan we voor een evenwichtige mix van marketing en communicatie. Het gaat om een Master in digital marketing en communicatie die niet enkel geconcentreerd is op het reclamegedeelte. Dat is belangrijk. Bepaalde onderwerpen moeten wat meer gewicht krijgen, zoals big data of de toekomstvisie op het gebruik van artificial intelligence. We organiseren dit programma ook in de streek van Charleroi.

Waarover gaat het precies?
Om te beantwoorden aan een behoefte die geopperd werd door een groep bedrijfsleiders opgericht op initiatief van Paul Magnette, is het de bedoeling om de kennis van digitale marketingtechnieken in die regio te verbeteren. Het project werd ingediend in overleg met de Université Ouverte en het CATCH-plan (Catalysts for Charleroi, nvdr). We zijn bzig inschrijvingen te verzamelen. In Brussel zijn we uitverkocht en we rekenen op een bemoedigende return in Charleroi!

Meer details in de brochure hier.

Archief / TRAINING&BOOKS