Fr
Close

INTELLIGENCE

Seen from Space: MDB-pige toont een kortademige start van het jaar

Zaterdag 2 Juni 2018

Seen from Space: MDB-pige toont een kortademige start van het jaar2017 eindigde met een daling van bijna 2% van de totale bruto bestedingen in de klassieke media. Het eerste trimester van 2018 doet het helaas nog slechter, met een daling van 3,1% ten opzichte van de drie eerste maanden van 2017. Van een index 100 in januari zijn we gedaald naar 97 in februari en 94 in maart. Alle media gaan in het rood, behalve de bioscoop. TV en affichage flirten met het evenwicht, hoewel de trend toch licht negatief is. De dagbladpers en de magazines vertonen een daling van 4%. Zelfs de radio, de goede leerling van vorig jaar, kampt met een vertraging van 5%. De gratis regionale pers verliest meer dan 30%.

Gezien per sector vermelden we de duidelijke daling bij de autofabrikanten, ondanks het salon in januari, alsook van de distributie in zijn geheel. De bestedingen van de spelers die actief zijn in online verkoop op de klassieke media, dalen sterk (-37%). In Telecom trekken Nethys en Telenet hun sector aanzienlijk naar beneden.

In afwezigheid van betrouwbare cijfers voor 2017 en cijfers voor 2018, is het helaas onmogelijk internet in dit plaatje op te nemen. De recente publicatie van de Adex Benchmark van het IAB schat dat de (netto) digitale markt in België in 2017 met 6,5% vooruitgaat. Ook als is dit een zwakke toename in vergelijking tot het Europees gemiddelde, de meerekening van digital zou de vastgestelde daling a priori aanzienlijk verzachten, zo niet doen verdwijnen.

Archief / INTELLIGENCE